Transparentne javne nabavke temelj procesa EU integracija

Transparentne javne nabavke temelj procesa EU integracija

Evropska unija nastavlja podržavati rad Agencije za javne nabavke i unapređenje transparentnosti sistema BiH s novih 2 miliona eura vrijednim projektom iz IPA fondova. Projekat ima za cilj unaprijediti efikasnost i djelotvornost transparentnosti sistema, u skladu sa standarima Evropske unije.

„Javne nabavke su ključni dio pravne stečevine Evropske unije i bez prilagođavanja trenutnog zakonodavstva, kao i provođenja trenutnih pravila i procedura, Bosna i Hercegovina se ne može pridružiti Evropskoj uniji,“ rekao je ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU u BiH tokom predstavljanja rada Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine.

Đenan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke, predstavio je rad Agencije i rezultate saradnje s Evropskom unijom i drugim međunarodnim donatorima kao što su USAID i GIZ, putem kojih je unaprijeđena transparentnost sistema javnih nabavki. Transparentniji proces javnih nabavki će podržati napore agencija i institucija vlasti Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije a doprinjeće i transparentnijoj raspodjeli javnih sredstava.

„Potrebno je da postoji kultura poštivanja pravila, i da znate da ćete biti kažnjeni ako na bilo koji način zaobiđete, narušite ili prekršite pravila. Da bi se to desilo, potreban nam je sistem praćenja procesuiranja predmeta korupcije. Ova kultura je dio evropskih vrijednosti, što znači da je zlobupotreba i nepoštivanje pravila jednostavno pogrešna. Unutar Evropske unije, mi svaki dan radimo na ovome, i zbog toga kontinuirano unaprijeđujemo i ažuriramo naša pravila i zakone,“ naglasio je Wigemark.

Dodao je da je neophodan sveobuhvatan napor svih sudionika procesa, što uključuje predstavnike vlasti, kao i organizacije civilnog društva koje su ključne za održavanje pritiska i praćenje rada vlasti.

Više od 2000 službenika, na svim nivoima vlasti, će proći kroz obuke o javnim nabavkama, dok će stručna pomoć biti pružena za prilagođavanje zakonodavstva u skladu s direktivama Evropske unije i najboljim praksama zemalja članica Evropske unije.