Tri miliona evra za mikro, mala i srednja preduzeća u BiH

Tri miliona evra za mikro, mala i srednja preduzeća u BiH

Zahvaljujući EU4Business projektu, mikro, mala i srednja poduzeća (MMSP) i preduzetnici u BiH od danas mogu imati koristi od bespovratnih sredstava u okviru Poziva za  dostavljanje predloga projekata za partnerstva u oblasti izvozno orijentisanih sektora, .

Ukupno tri miliona evra bit će dostupno za projekte koji razvijaju inovativnost, saradnju, digitalizaciju i poslovno okruženje, rečeno je danas u Sarajevu prilikom predstavljanja ovog poziva.

Šef Sekcije Operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave pri Delegaciji EU u BiH, Nicolas Bizel, kazao je da se radi o četvrtom pozivu za dostavljanje predloga projekata, te podsetio da su ranije objavljeni pozivi koji su se odnosili na poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralni razvoj, sektor turizma i sektor preduzetništva.

“Bosna i Hercegovina zaostaje za državama regiona kada je reč o izvozu i prisustvu na spoljnim tržištima, odnosno integraciji BiH u međunarodne lance vrednosti. Iako mala i srednja preduzeća preovladavaju u bh. ekonomiji i čine ukupno 90 posto od ukupnog broja preduzeća, njihova zastupljenost u izvozu je niska, pa i dalje u izvozu dominiraju veća preduzeća,” rekao je Bizel.

Bosna i Hercegovina bi, kako je naglasio, trebala raditi na povećanju izvoza proizvoda sa visokom dodanom vrednosti, ali i na digitalizaciji preduzeća koja nije dovoljno razvijena, kao i na razvijanju inovacija i praćenju najnovijih tehnologija.

Projektni menadžer EU4Business projekta (GIZ) Nils Wetzel naglasio je značaj razvoja izvoznih sektora za rast zapošljavanja.

“EU4Business projekt podržava inovacije u izvozno orjentisanim preduzećima, a koje su ključne za razvoj proizvoda sa visokom dodanom vrednosti. Očekujemo da će projekt doprineti otvaranju novih radnih mesta, povećanju izvoza, te stvaranju novih usluga poslovnog razvoja,” naveo je Wetzel.

Projektne ideje koje će biti podržane ovim pozivom odnose se na metaloprerađivačku i mašinsku industriju, drvopreradu, te informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Mikro, mala i srednja poduzeća registrovana u sektorima plastike i elektroindustrije također se mogu prijaviti na ovaj poziv ukoliko implementiraju projekte  u metaloprerađivačkoj i mašinskoj industriji.

Kandidati mogu biti partnerstva između najmanje tri partnera od kojih je najmanje jedan partner predstavnik privatnog sektora, a iznos bespovratnih sredstava po projektu je od 100.000 do 300.000 eura.

Vrijeme trajanja poziva je od 2. jula do 30. augusta ove godine.

Projekat EU4Business jača kapacitet BiH za ekonomski rast i zapošljavanje razvojem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. Za ovu svrhu namenjeno je ukupno 10 miliona evra bespovratnih sredstava. Inače, ukupna vrednost projekta je 16,1 miliona evra, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Nemačka (1,1 milion eura). Projekt zajedno provode  GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine i trajaće do marta 2022. godine.