Tsipras poziva da glasanje o ugovoru o saradnji u oblasti odbrane sa SAD bude odloženo

Tsipras poziva da glasanje o ugovoru o saradnji u oblasti odbrane sa SAD bude odloženo

Tokom gotovo jednosatnog sastanka u kabinetu premijera, bivši grčki premijer Alexis Tsipras pozvao je sadašnjeg premijera Kyriakosa Mitsotakisa da odloži glasanje o ugovoru o unapređenju sporazuma o odbrani sa Sjedinjenim Državama, dok Grčka u praksi ne obezbedi podršku ove države za svoja suverena prava.

Pored toga, Tsipras je pozvao premijera, „s obzirom na okolnosti i uslove koji zahtevaju nacionalnu konsultaciju, da zaustavi neprimerena takmičenja u procesu izbora predsednika Republike. Takođe da ubrza obnavljanje mandata Prokopisa Pavlopulosa i nedugo zatim sazove Savet političkih lidera radi osmišljavanja nacionalne strategije “.

Potpuna izjava Alexisa Tsiprasa:

„Imao sam priliku danas da razgovaram sa gospodinom Mitsotakisom u vezi sa regionalnim razvojem, grčko-turskim odnosima i njegovim nedavnim putovanjem u SAD.

Izrazio sam zabrinutost zbog rastuće napetosti u regionu, a posebno u vezi sa opasnošću da se zemlja nađe u novim problemima sada kada smo izašli iz desetogodišnjih preokreta ekonomske krize.

Takođe sam podvukao koliko smo duboko zabrinuti – kao i svi grčki ljudi, verujem – tišinom koja je tokom njegove posete mnogo govorila, ne samo od strane predsednika Trumpa, već i od celog američkog rukovodstva, u vezi najtežeg slučaja eskalacije turske agresije zbog poslednjih 20 godina

U raspravi o budžetu, u Parlamentu, naglasio sam da nas niko ne bi trebao uzimati zdravo za gotovo.

Gospodin Mitsotakis je tada rekao da je podržao takvo uverenje.

Ipak je u praksi uradio suprotno.

Rekao je da je Grčka predvidljivi saveznik, odnosno uzeta zdravo za gotovo.

Davao je sve što je imao – i više – pre nego što je čak i pitao šta ima pravo da dobije.

A ovo je pogrešna taktika.

Ključno pitanje gčkog građanina danas, bez obzira na stranačku sklonost, je da li će naši snažni saveznici vršiti pritisak na Tursku da ne nastavi svoje provokacije i stanu u praksi na našu stranu, u slučaju da turska strana pojača ove provokacije.

Bez jasnog uverenja u ovu mogućnost, verujem da je pogrešno ići dalje kao da se ništa nije dogodilo.

Stoga sam pozvao premijera da obustavi usvajanje zakona kako bi nadogradio našu odbrambenu saradnju sa Sjedinjenim Državama, sve dok podrška našim suverenim pravima ne bude obezbeđena u praksi.

Takođe sam mu rekao da ćemo podržati jačanje oružanih snaga, kao što smo već dokazali.

Međutim, očekuje nas čvrsta argumentacija o potrebi kupovine F35, jer ne smemo ponavljati iracionalnu trku u naoružanju sada kada smo preživeli recesiju.

Takođe me je obavestio o svojoj nameri da ponovo izmeni Izborni zakon.

Iskazao sam naše snažno neslaganje sa oživljavanjem sistema nejednakosti glasača.

U vreme kada je potrebno razumevanje, susret razliitih mišljenja i programska konvergencija, on, nažalost, insistira na konceptu jednopartijskih vlada.

To znači onih vlada koje su nas dovele do krize.

Konačno, zamolio sam gospodina Mitsotakisaa, s obzirom na okolnosti koje zahtevaju nacionalnu konsultaciju, da zaustavi proces izbora predsednika Republike.

Da ubrza obnavljanje mandata Prokopisa Pavlopoulosa i nedugo zatim da sazove Savet političkih lidera koji će osmisliti nacionalnu strategiju.

Nadam se da će g. Mitsotakis inzistirati na mogućnostima zbog kojih će sukob uskoro prestati.

Nadam se da će on nastaviti da donosi izbore i inicijative koje nas ne razdvajaju, već ujedinjuju, na osnovu zajedničke nacionalne strategije, posebno kada je reč o nacionalnim pitanjima.

Zato što se svi moramo truditi da zemlju ne vodimo ka novoj krizi, ovog puta nacionalnog karaktera“. / ibna