Turistička kampanja kiparskih Turaka u Londonu izazvala je reakciju kiparskih Grka

Turistička kampanja kiparskih Turaka u Londonu izazvala je reakciju kiparskih Grka

Piše: Thanasis Gavos 

Nova kampanja koja u Londonu promoviše takozvanu „Tursku Republiku Severni Kipar“ kao turističke destinacije izazvala je gnev među zajednicom kiparskih Grka glavnog grada Velike Britanije.

Od 28. januara a na mjesec dana plakati koji reklamiraju ilegalnu pseudo-državu na okupiranom severnom delu Kipra prikazani su na desetinama crvenih autobusa u Londonu, na 22 stanice podzemne železnice i na 25 odabranih mesta širom grada.

Plakati pozivaju građane Londona da otkriju kulinarske poslastice, živahnu rivu, plaže, drevnu istoriju, sunce i gostoprimstvo “Severnog Kipra”.

Kao i sa prethodnim takvim promotivnim kampanjama, Visoka Komisija Kipra u Velikoj Britaniji napravila je prezentaciju gradonačelniku Londona, koji je na kraju zadužen za agenciju Transport za London (TfL), transportni odbor Londonskog veća i sam TfL.

Gradonačelnik Sadik Khan također je primio pismo predsednika Nacionalne federacije Kiprana u Velikoj Britaniji Christosa Karaolisa, u kojem izražava zabrinutost zajednice zbog omogućavanja promocije područja i imovine pod nezakonitom okupacijom strane vojne sile od 1974. godine.

Gospodin Karaolis napominje da su mnogi državljani Velike Britanije kiparskog porekla vlasnici takve okupirane imovine, bez mogućnosti da ostvare svoja prava u vezi s njom. On takođe podseća gradonačelnika da vlada Velike Britanije priznaje Republiku Kipar kao jedini pravni entitet na ostrvu.

Gospodin Karaolis se također poziva na brojne rezolucije UN i drugih međunarodnih tela o okupiranom dijelu Kipra. Druga organizacija kiparskih zajednica u Velikoj Britaniji, Lobi za Kipar, reagovala je na Tvitteru:

„Mnoge izbjeglice prisilno raseljene iz #Kipar od strane #Turske, koje su tražile utočište u Londonu, pretrpeće dalje poniženje gledajući svoje okupirana polja, otete kuće i imovinu koja se promoviše za turizam u londonskim stanicama metroa. Sramota za @TfL-u za podršku #OccupationTourism.“

Koreografija formalnih žalbi protiv promotivnih kampanja pseudo-države u Londonu je dobro uvežbana. Međutim, kiparski Grci u Velikoj Britaniji su svesni da njihovi napori da izvrše pritisak na nadležne vlasti da otkažu kampanju kiparskih Turaka verovatno neće ubrati nikakve plodove.

Čitava saga je prilično odlučno definisana odlukom Žalbenog suda u Londonu iz 2005. godine, koja je poništila prvostepenu odluku o otkazivanju slične promotivne kampanje.

IBNA saznaje da su u toku razgovori između članova zajednice kiparskih Grka u Velikoj Britaniji o pokušaju da se ponovo pravno ospori kampanja pseudo-države. Međutim, prema jednom izvoru, “potrebno je posvetiti mnogo više sredstava i više razmišljanja o ovoj temi.” / IBNA