Turska: EU ovalstila Borrella da počne pripreme za multilateralnu konferenciju o Istočnom Mediteranu

Turska: EU ovalstila Borrella da počne pripreme za multilateralnu konferenciju o Istočnom Mediteranu

Zajednička izjava lidera EU nakon Samita o Turskoj 25. marta posebno je pozitivna, jer se promoviše pozitivna agenda u kojoj se kaže da multilateralnu konferenciju za istočni Mediteran organizuje visoki predstavnik, baš kao što je Turska željela, a „nadzor“ Turske nastavlja se do junskog samita.

U zajedničkoj izjavi se podseća da je strateški interes Evropske unije stabilno i bezbedno okruženje u istočnom Mediteranu kao i za razvoj kooperativnog i obostrano korisnog odnosa sa Turskom. Evropski lideri pozdravljaju nedavnu deeskalaciju u istočnom Mediteranu prekidom turskih ilegalnih aktivnosti bušenja, nastavkom bilateralnih razgovora između Grčke i Turske i predstojećim razgovorima o kiparskom pitanju pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija.

„Pod uslovom da se održi trenutna deeskalacija i da se Turska angažuje konstruktivno i podložno utvrđenim uslovima iz prethodnih zaključaka Evropskog saveta, u cilju daljeg jačanja nedavne pozitivnije dinamike, Evropska unija je spremna da stupi u kontakt sa Turskom na fazni, srazmerni i reverzibilni način za unapređenje saradnje u brojnim oblastima od zajedničkog interesa i donošenje daljih odluka na sastanku Evropskog saveta u junu:

a) o ekonomskoj saradnji, pozivamo Komisiju da intenzivira razgovore sa Turskom radi suočavanja sa trenutnim poteškoćama u primeni Carinske unije, osiguravajući njenu efikasnu primenu u svim državama članicama, i paralelno pozivamo Savet da radi na mandatu za modernizaciju carinske unije. Takav mandat može da usvoji Savet, uz dodatna uputstva Evropskog saveta;
b) spremni smo da započnemo dijalog na visokom nivou sa Turskom o pitanjima od zajedničkog interesa, kao što su javno zdravlje, klima i antiterorizam, kao i regionalna pitanja;
c) pozivamo Komisiju da istraži kako da ojača saradnju sa Turskom na kontaktima ljudi i mobilnosti, navodi se u saopštenju.

EU poziva Tursku da se suzdrži od novih izazova ili jednostranih radnji koje krše međunarodno pravo i ponavlja odlučnost Evropske unije da u slučaju takve akcije upotrebi sredstva i opcije kojima raspolaže za odbranu svojih interesa i interesa država članica, kao i da održi regionalnu stabilnost.

Samit procjenjuje da je Turska domaćin oko četiri miliona sirijskih izbeglica i da se slaže da se nastavi pomoć Evropske unije izbeglicama i zemlji domaćinu.

Što se tiče upravljanja migracijama, kao deo šire strategije EU koja pokriva sve migracione puteve, treba ojačati saradnju sa Turskom, posebno u oblastima kao što su zaštita granica, borba protiv ilegalne imigracije, povratak ilegalnih imigranata i odbijenih azilanata u Tursku, koji su u skladu sa Izjavom EU i Turske, primenjivani na nediskriminatoran način.

Lideri EU podsećaju na prethodne zaključke Evropskog saveta i ostaju u potpunosti posvećeni sveobuhvatnom rešavanju kiparskog problema u skladu sa relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (posebno rezolucijama 550, 789 i 1251). Pored toga, EU ostaje posvećena sveobuhvatnom rešavanju kiparskog pitanja u skladu sa rezolucijama Saveta bezbednosti UN, radujući se nastavku pregovora pod pokroviteljstvom UN, u kojima će Evropska unija učestvovati kao posmatrač i igrati aktivnu ulogu u podršci pregovorima, uključujući imenovanje predstavnika u Misiji UN-ovih dobrih kancelarija.

Vladavina zakona i osnovna prava u Turskoj i dalje su glavno pitanje EU, a nedavne odluke u Turskoj predstavljaju zastoj. Dijalog o ovim pitanjima ostaje sastavni deo odnosa EU i Turske.

U zajedničkom interesu EU i Turske za mir i stabilnost oko njih, EU očekuje da Turska i svi akteri daju pozitivan doprinos rešavanju regionalnih kriza, kao što su Libija, Sirija i Južni Kavkaz, a mi ćemo budno paziti na upozorenje po ovom pitanju.

Pored toga, lideri EU pozivaju visokog predstavnika da pojača rad na organizaciji konferencije o Istočnom Mediteranu.

Prema komunikaciji, EU će i dalje pažljivo pratiti razvoj događaja i tražiti koordinisani pristup sa partnerima. Evropski savet će se vratiti ovom pitanju na svom sastanku u junu. / Ibna