Turska: Grčka iskrivljuje stvarnost da sakrije svoj kriminal

Turska: Grčka iskrivljuje stvarnost da sakrije svoj kriminal

U oštroj izjavi, portparol turskog Ministarstva spoljnih poslova, Hami Aksoy, reagovao je na intervju sa grčkim ministrom za imigraciju i azil Notisom Mitarakisom da Turska ne sprovodi Zajedničku izjavu EU-Turska od 18. marta 2016.

Izjava Hami Aksoya:

„Izjave grčkog ministra za migracije i azil Notisa Mitarachija da Turska ne sprovodi Izjavu od 18. marta koristeći pandemiju COVID-19 kao izgovor, tvrdnje su iskazane sa motivom prikrivanja grčkih zločina nad azilantima, sa ciljem da se iskrivi realnost.

Turska je ispunila svoje obaveze na osnovu izjave od 18. marta. Zahvaljujući tome, nelegalni prelasci u Evropu smanjeni su za 92%. U tom pogledu, Evropska unija nije ispunila svoje obaveze.

U okviru izjave od 18. marta, među azilantima koji stižu do grčkih ostrva, Turska prihvata povratak samo onih čiji su zahtevi za međunarodnu zaštitu odbijeni ili kojima ne treba međunarodna zaštita. Do danas je sa grčkih ostrva vraćeno 2.139 ilegalnih migranata koji ispunjavaju ove kriterijume.

Grčka je, s druge strane, suspendovala molbe za azil na mesec dana što krši osnivačke ugovore i međunarodne obaveze EU i pokušava da pošalje azilante u Tursku bez registracije, pa čak i bez procene zahteva za azil, što je protivno Izjavi od 18. marta.

Međunarodne organizacije takođe su otvoreno otkrile da novi grčki Zakon o azilu nije kompatibilan sa međunarodnim standardima i direktivama EU.

S druge strane, postoje mere za zaštitu javnog zdravlja i bezbednosti širom sveta zbog pandemije COVID-19. Zapravo je EU privremeno obustavila program preseljenja, važan element Izjave od 18. marta, radi zaštite javnog zdravlja. Turska je, iz istog razloga, takođe privremeno zaustavila povratke predviđene u Izjavi i o tome je obavestila grčke vlasti.

Grčki novinar objavio je žalosne uslove izbegličkih kampova u Grčkoj i potrebu da Grčka sledi primer Turske u tom pogledu.

Grčkoj preporučujemo da preduzme hitne mere za sprečavanje humanitarne tragedije zbog pandemije i poštuje pravo azilanata na život i zdravlje“./ ibna