Turska i Libija izdale zajedničko saopštenje nakon 1. sastanka Saveta za stratešku saradnju

Turska i Libija izdale zajedničko saopštenje nakon 1. sastanka Saveta za stratešku saradnju

Turska i Libija izdale su zajedničko saopštenje nakon prvog sastanka Saveta za stratešku saradnju na visokom nivou.

Kao rezultat Prvog saveta za stratešku saradnju dve države na visokom nivou, održanog 12. aprila 2021. u Ankari pod pokroviteljstvom turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdoana i predsednika Vlade nacionalnog jedinstva Libije Abdul Hamid Dabaiba, Turska i Libija izražavaju svoje želja za jačanjem međusobnih odnosa, koji se zasnivaju na duboko ukorenjenim vezama prijateljstva i bratstva, na osnovu uzajamne koristi, poštovanja i jednakosti, produbljivanja i diverzifikacije saradnje.

Potvrđuju važnost održavanja suvereniteta, nezavisnosti, teritorijalnog integriteta i političkog jedinstva u istočnoj, zapadnoj i južnoj Libiji.

Naglašavaju da su predsedničko veće i Vlada nacionalnog jedinstva, izabrani na sastanku Libijskog foruma za politički dijalog, jedine legitimne vladine strukture u Libiji.

Izražavaju svoju odlučnost da deluju u koordinaciji i saradnji kako bi osigurali da se politički proces zakazan za 24. decembar 2021. godine, koji će dovesti do opštih izbora u Libiji, odvija glatko i po rasporedu.

Potvrđuju da se problemi u Libiji mogu rešiti političkim sredstvima u skladu sa Libijskim političkim sporazumom iz 2015. godine, relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti UN-a, rezultatima Berlinske konferencije i mapom puta LPDF (Libijski forum za politički dijalog), pod vođstvom Libijaca.

Ističu važnost doprinosa Turske stvaranju i održavanju trajnog i trajnog prekida vatre u Libiji.

Naglašavaju da su Memorandumi o razumevanju potpisani između Turske i Libije ključni za regionalnu stabilnost i saradnju u zajedničkim interesima obe zemlje, potvrđuju validnost principa sadržanih u njima, državne namere za promociju Memoranduma o razumevanju, podvlače potrebu za regionalnu konferenciju koja će promovisati dijalog i saradnju u istočnom Mediteranu i garantovati prava svih strana.

Potvrđuju želju za jačanjem saradnje u Libiji na polju reforme sektora bezbednosti i izgradnje kapaciteta, u skladu sa libijskim potrebama i zahtevima.

Osuđuju sve oblike i manifestacije terorizma, bez obzira na razlog, i navode da će se ponašati potpuno solidarno sa borbom protiv terorističkih grupa i kriminalnih organizacija, koje predstavljaju pretnju za obe države.

Dvojica lidera dalje potvrđuju da će nastaviti da jačaju bilateralnu, regionalnu i međunarodnu saradnju protiv nasilnog ekstremizma, svih oblika i manifestacija separatističkih tendencija, prekograničnog organizovanog kriminala, trgovine drogom, trgovine ljudima, pranja novca, kulturnog i istorijskog nasleđa, kampanje dezinformacija, trgovine migrantima i prekogranične pretnje bezbednosti.

Izjavljuju da će sarađivati u borbi protiv ilegalne imigracije, trgovine ljudima i trgovine migrantima i podeliti svoja iskustva na polju ilegalne imigracije.

Potvrđuju da će zajedno raditi na povećanju obima bilateralne trgovine na pet milijardi američkih dolara u uravnoteženoj strukturi.

Slažu se da bi sledeći sastanak Zajedničkog ekonomskog komiteta trebalo da se održi što je pre moguće i da bi trebalo da se nastave pregovori o Sporazumu o slobodnoj trgovini.

Dalje, šefovi država izražavaju moguću ulogu koju bi turski ugovorni i privatni investicioni sektor mogli pokazati u obnovi Libije, ističući da će se rešavanje otvorenih pitanja turskih kompanija zasnivati na ugovorima tih kompanija, u skladu sa važećim zakonodavstvom dve zemlje i to na način koji garantuje interese stranaka.

Oni su naglasili važnost razvoja i produbljivanja energetske saradnje na način koji će biti od koristi narodima dve zemlje i u zajedničkom interesu, napominjući da su spremni da počnu da rade u ovom kontekstu.

Dogovorili su se da će izvršiti neophodne inspekcije na licu mesta s ciljem nastavka letova Turkish Airlinesa za Libiju.

Odlučili su da organizuju program obuke za libijske diplomate u skladu sa Memorandumom o razumevanju potpisanim u Tripoliju 14. marta 2012. godine između Diplomatske akademije turskog Ministarstva spoljnih poslova i Instituta za diplomatske studije Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne zajednice države Libija.

Odlučili su da povremeno održavaju političke konsultacije između ministarstava spoljnih poslova na nivou koji nadležni ministri određuju diplomatskim kanalima.

Izražavaju posvećenost unapređenju saradnje između pružalaca zdravstvenih usluga u borbi protiv epidemija, posebno koronavirusa (Covid-19).

Dogovorili su se da zajednički deluju na globalnim, regionalnim i nacionalnim bezbednosnim pitanjima, u skladu sa nacionalnim interesima i bezbednosnim problemima svake od dve zemlje.

Izrazili su svoju nepopustljivost da će redovne aktivnosti Saveta za stratešku saradnju na visokom nivou ojačati strateške i bratske odnose dve zemlje i doprineti jačanju istorijskih veza između njih.

Odlučili su da nastave sa naporima na unapređenju bilateralne saradnje u oblastima odbrambene industrije, zdravstva, turizma, obrazovanja, kulture, MSP, uzajamnih investicija, bratimljenja opština kao i finansijskog sektora.

Konačno, dogovorili su se da pažljivo nadgledaju rezultate prvog sastanka Saveta za stratešku saradnju na visokom nivou i sledeći sastanak održavaju u Libiji.

Zajednička deklaracija sastavljena je i potpisana na turskom i arapskom jeziku 12. aprila 2021. u Ankari. / ibna