Turska: Industrijska proizvodnja u decembru veća za 8,6% u odnosu na prošlu godinu

Turska: Industrijska proizvodnja u decembru veća za 8,6% u odnosu na prošlu godinu

Prema zvaničnim podacima TurkStata, industrijska proizvodnja je u decembru porasla za 8,6% u odnosu na isti period prošle godine. Preciznije, indeks rudarstva i vađenja ruda porastao je za 9,8%, indeks proizvodnje za 9,1%, a indeks opskrbe električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom u decembru 2019. porastao je za 0,3% u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Na godišnjoj osnovi za decembar indeks rudarstva i kamenoloma je porastao za 4,1%, indeks proizvodnje je porastao za 1,9%, a indeks opskrbe električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom povećan je za 0,8% u decembru 2019. godine, u poređenju sa prethodnim mesecom.

U četvrtom tromjesečju 2019. prilagođeni indeks industrijske proizvodnje porastao je za 5,8% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok je sezonska i kalendarsko prilagođena industrijska proizvodnja veća za 1,5% u odnosu na prethodni kvartal ./ibna