Turska: LGBT osobe putem Konvencije promovišu sopstvenu agendu, nespojivu sa socijalnim i porodičnim principima

Turska: LGBT osobe putem Konvencije promovišu sopstvenu agendu, nespojivu sa socijalnim i porodičnim principima

Turska je najavila povlačenje iz Istanbulske konvencije za zaštitu žena i devojaka od nasilja 2011. godine, optuživši zajednicu LOATKI da kroz ovu konvenciju promoviše vlastitu agendu, koja je nespojiva sa socijalnim i porodičnim vrednostima turske demokratije.

U saopštenju, turska Direkcija za komunikacije navodi da se „Turska 20. marta 2021. jednostrano povukla iz Istanbulske konvencije. Član 80 Istanbulske konvencije dozvoljava bilo kojoj stranci da je otkaže obavještavanjem Veća Evrope.

Kao što je poznato, Turska je bila prva potpisnica Istanbulske konvencije demonstrirajući snažnu posvećenost zaštiti položaja žena u društvu i borbi protiv svaih vrsta nasilja nad ženama. Istanbulsku konvenciju, koja je prvobitno bila namenjena promociji ženskih prava, otela je grupa ljudi koja je pokušala da normalizuje homoseksualnost – što je nespojivo sa socijalnim i porodičnim vrednostima Turske. Otuda i odluka o povlačenju.

Turska nije jedina zemlja koja ozbiljno brine zbog Istanbulske konvencije. Šest članica Evropske unije (Bugarska, Mađarska, Češka, Letonija, Litvanija i Slovačka) nisu ratifikovale Istanbulsku konvenciju. Poljska je preduzela korake da se povuče iz Konvencije, pozivajući se na pokušaj LGBT zajednice da nameće svoje ideje o polu čitavom društvu.

Odluka o povlačenju iz Istanbulske konvencije nikako ne znači da država Republika Turska „ugrožava zaštitu žena“. Turska odustajanjem od Konvencije neće odustati od borbe protiv nasilja u porodici.

U vezi sa tim pitanjem, predsednik Erdogan snažno naglašava da će Turska nastaviti da štiti bezbednost i prava svih žena i podvlači da će borba protiv nasilja u porodici principom nulte tolerancije ostati na vrhu vladinog dnevnog reda.

Turska je preduzela konkretne korake da održi i promoviše prava žena i ti mehanizmi još uvek postoje. Turska će takođe sprovesti nove reforme u borbi protiv nasilja nad ženama. Nakon povlačenja iz Konvencije, Turska će se fokusirati na mere koje će se baviti specifičnim potrebama društva i ojačati tekuće napore u tom cilju. Ti pravni mehanizmi uključuju ustav Turske, kao i građanski zakon, kazneni zakon i zakon br. 6284 o zaštiti porodice i sprečavanju nasilja nad ženama. Turska je takođe potpisnica Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAV).

Mora se napomenuti da povlačenje Turske iz Istanbulske konvencije nema uticaja na sprovođenje strogih, efikasnih i stvarnih mera, uključujući prelomni zakon koji je Vlada izradila, sponzorisala i usvojila“.

Konačno, u izjavi se zaključuje da će „Turska preduzeti dodatne korake da poboljša efikasnost postojećih mera predostrožnosti protiv porodičnog nasilja i nasilja nad ženama kao deo Akcionog plana za ljudska prava koji je predstavljen početkom marta“.

Odluka Turske da se povuče iz Istanbulske konvencije izazvala je niz negativnih reakcija kako u Turskoj, tako i u međunarodnoj zajednici, a povlačenje iz Konvencije nazvano je zastojem u njenoj primeni. / Ibna