Turska: Spoljnotrgovinski deficit u oktobru oko 1,8 milijardi američkih dolara

Turska: Spoljnotrgovinski deficit u oktobru oko 1,8 milijardi američkih dolara

Prema Agenciji za statistiku Turske, izvoz iz ove zemlje je u oktobru ove godine iznosio 15,6 milijardi USD, što je pad za 0,1%, dok je uvoz iznosio 17,4 milijarde USD, što je rast od 8% na godišnjoj osnovi.

Pored toga, turska statistička agencija primetila je da je u oktobru 2019. pokrivenost uvoza izvozom iznosila 89,6%, dok je u istom mesecu prošle godine bila na 96,9%. / Ibna