Turski ministar inostranih poslova odgovara američkim zvaničnicima: “Ne priznajemo EEZ Kipra”

Turski ministar inostranih poslova odgovara američkim zvaničnicima: “Ne priznajemo EEZ Kipra”

“Treće zemlje ne bi trebalo da se ponašaju kao sudije”

Ankara odgovara SAD-u smatrajući da najava State Departmenta “nema nikakve veze sa stvarnim događajima” i poziva Washington da se ne meša u razvoj događaja kao treća zemlja.

U izjavi, tursko ministarstvo spoljnih poslova kaže da je “Turska 2004. godine učinila jasnom svoju poziciju u kontinentalnom pojasu”.

Ankara navodi da se “od tog datuma, sporazumi o EEZ-a koje administracija kiparskih Grka ima sa susednim zemljama ne primjenjuju na kiparske Turke. U isto vreme, objavljeno je da sporazum krši prava kontinentalnog pojasa naše zemlje i to je prijavljeno međunarodnoj zajednici. Turska je takođe definisala svoj kontinentalni pojas međunarodnoj zajednici i to je prijavila u Ujedinjenim nacijama”.

Turska odgovara SAD-u izjavom da “kada ovi uslovi prevladaju, neprihvatljivo je da se treće zemlje ponašaju kao međunarodni sudovi i da pokušaju da utvrde granični prelaz na morskim granicama. U ovom kontekstu, američki poziv je neprihvatljiv prema međunarodnom pravu i njihov stav nije kreativan, jer su pozivi Turskoj u vezi s područjem za koje kiparski Grci izjavljuju da imaju prava, iako nema dogovora oko definicije regiona.

Naša istraživačka plovila i prema za bušenje će odlučno nastaviti istraživanja u oblastima koje je naša vlada dala Turskoj naftnoj kompaniji 2009. i 2012. godine.

Na isti način na koji kiparski Grci ne uključuju kiparske Turke, koji su ravnopravni partneri, u mehanizmima za donošenje odluka o ugljikovodičnim resursima i ne odustaju od jednostranih istraživanja ugljikovodika, Turska će nastaviti da brani prava kiparskih Turaka, kao i prava svog kontinentalnog pojasa ”./ ibna