Tursko Ministarstvo spoljnih poslova o događaju u Aja Sofiji: “Pozivamo Grčku da se oslobodi načina razmišljanja koji ima korene u istoriji”

Tursko Ministarstvo spoljnih poslova o događaju u Aja Sofiji: “Pozivamo Grčku da se oslobodi načina razmišljanja koji ima korene u istoriji”

Grčka je jedina preostala evropska zemlja bez džamije u glavnom gradu

Portparol turskog Ministarstva spoljnih poslova izdao je saopštenje za javnost u vezi sa reakcijom grčkog Ministarstva spoljnih poslova kojom osuđuje proslava u Aja Sofiji.

“Grčka i dalje daje uzaludne i neefikasne izjave nakon svakog učenja Časnog Kur’ana u Aja Sofiji.

Činjenica da je Grčka, jedina preostala evropska zemlja bez džamije u glavnom gradu, uznemirena recitovanjem delova Časnog Kur’ana u Aja Sofiji, slučaj je koji ilustruje netolerantnu psihologiju ove zemlje, posebno u vreme kada je poziv na molitvu može se čuti sa minareta u Evropi, a važnost načela međusobnog poštovanja sve se više ceni.

Štaviše, još uvek su nam u sećanjima nedavni napori određenih krugova u Grčkoj, koji koriste pandemiju Covid-19 kao izgovor, da ućutkaju pozive na molitvu u zapadnoj Trakiji koji se ponavljao vekovima.

Turska nije postupala ni protiv spomeničkog statusa Aja Sofije, niti od Konvencije UNESCO-a o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. godine. Suprotno tome, zahvaljujući brizi i pažnji Turske prema istorijskim lokacijama Istanbula, ova mesta su preživela sadašnjim generacijama kao kulturno nasleđe“.

U svojoj izjavi Hami Aksoy zaključuje: „Aja Sofija će ostati važno bogatstvo Turske i čovečanstva i dalje će biti zaštićena. Grčku pozivamo da se oslobodi svog načina razmišljanja koji ima korene u istoriji“. / ibna