Tursko Ministarstvo spoljnih poslova: Razmotrićemo saradnju sa EU zbog nezakonitih i pristrasnih stavova

Tursko Ministarstvo spoljnih poslova: Razmotrićemo saradnju sa EU zbog nezakonitih i pristrasnih stavova

U potpunosti odbacujemo i osuđujemo sve pozive prema našoj zemlji, kao i zaključke usvojene na sednici Saveta za spoljnu politiku EU u ponedeljak u Luksemburgu, pod nazivom “Severoistočna Sirija” i “Turske aktivnosti u Istočnom Mediteranu”.

Operacija Izvor mira se uspešno provodi na bazi međunarodnih zakona, u skladu sa našim pravom na samoodbranu prema Članu 51 Povelje Ujedinjenih nacija i rezolucije Saveta bezbednosti UN o borbi protiv terorizma.

Neprihvatljivo je da EU pokazuje zaštitnički pristup prema terorističkim elementima, a pred pretnjama i napadima protiv naše nacionalne bezbednosti kao i protiv sirijskog teritorijalnog integriteta i nacionalnog jedinstva za šta su odgovorni PYD/YPG kao terorističke organizacije, te delovi PKK u Siriji. Činjenicu da je EU ostala nema u zaključcima Saveta na masakr u poslednja dva dana u našoj zemlji, u kojem je ubijeno 18 nevinih civila uključujući i bebu što je rezultat terorističkog delovanja PYD/YPG podržanog od nekih EU država, smatramo manifestacijom ovog pogrešnog pristupa.

Uporno ponavljamo, pozivamo EU, koja služi separatističkoj agendi terorističkih organizacija pod maskom borbe protiv terora DAESHa kao i zemlje članice EU koje podržavaju ovu organizaciju, na samokritiku i zdrav razum u vezi sa njihovim odgovornostima prema ovim događajima. Podvlačimo da EU, sa trenutnom politikom i praksom, nema pravo da drži lekcije Turskoj o borbi protiv DAESHa.

Turska, koja udomljava najveći broj izbeglica u svetu, je odlučna da nastavi svoju borbu protiv svih tgerorističkih organizacija, posebno DAESH i PYD/YPG, koje mogu da prete nacionalnoj bezbednosti i sirijskom narodu u budućnosti.

Ovom operacijom će biti formirana bezbedna zona na granici Turske i Sirije, kako bi se obezbedio povratak pravnih vlasnika i započeo dobrovoljni povratak raseljenih Sirijaca u njihovu zemlju. Želimo da podsetimo da Član 9 ugovora od 18. marta određuje obavezu zemalja članica EU, zajedno sa Turskom, da unaprede uslove na sirijskoj teritoriji u blizini turske granice, kako bi se lokalnim stanovnicima i izbeglicama omogućilo da žive u bezbednoj zoni.

S druge strane, smatramo potpuno neprihvatljivim da EU naše aktivnosti istraživanja i bušenja smatra ilegalnim, iako se provode kako bismo zaštitili naša prava kao i prava kiparskih Turaka u istočnom Mediteranu. Ovo prejudicira poziciju EU rema Turskoj, koja nema presedan i nema uporište u međunarodnim zakonima.

Dalje, neuspeh EU u odnosu na kiparske Turke i njihova degradacija u zaključcima su skandalozi i alarmantni..

Ova situacija je poslednji primer da je EU postala talac grčke strane u kiparskom pitanju i da nije ostala neutralna. U stvari, realnost je da EU, neuspehom da materijaliziuje svoje odluke i svoja obećanja iz 204. godine, već govori o nepoštovanju kiparskih Turaka. Najoštrije osuđujemo ovakav stav EU.

Još jednom želimo da naglasimo da ćemo nastaviti sa našim aktivnostima u vezi sa ugljovodonicima, zajedno sa Turskom Republikom Severni Kipar i, ukoliko EU preduzme neke preventivne mere, odgovorićemo na sličan način.

Veliki je paradoks u delu u kojem Savet EU izražava stav da razgraničenje ekskluzivnih ekonomskih zona i kontinentalnog pojasa treba biti završeno u dijalogu i pregovorima u dobroj volji, uz poštovanje međunarodnih zakona i principa dobrosusedske saradnje sa jedne strane, a sa druge strane poštovanje jednostranih zahteva administracije kiparskih Grka da imaju jurisdikciju nad morskim područjem te pokušaji da se ovi zahtevi nametnu  Turskoj kao “solidarnost unije”.

Izgradnja mira i stabilnosti u istočnom Mediteranu biće moguća tek u atmosferi saradnje gde svi pobeđuju, poštovanja naše zemlje i posebno legitimnih prava i interesa kiparskih Turaka, u skladu sa relevantnim ugovorima i međunarodnim zakonima, i uzimajući u obzir političku, pravnu, istorijsku i geografsku realnost u istočnom Mediteranu.

Ozbiljno ćemo razmotriti našu saradnju sa EU u nekim oblastima zbog pristrasnog i nezakonitog stava./ibna