Tursko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da Turska pozdravlja zaključke Evropskog veća

Tursko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da Turska pozdravlja zaključke Evropskog veća

Turska pozdravlja ton zajedničke izjave koju su lideri EU usvojili na samitu i iskreno želi da razvije svoje odnose sa Unijom na osnovu saradnje i uzajamne koristi, navodi se u saopštenju turskog Ministarstva spoljnih poslova.

„Iako deo evaluacionog dela izveštaja pod nazivom „Stanje političkih, ekonomskih i trgovinskih odnosa između Turske i EU“ naglašava potrebu za pozitivnom agendom“, čini se da je napisan pod uticajem uskogrudnih tvrdnji u mnogim državama članicama o odnosima Turske i EU“, navodi se u saopštenju turskog Ministarstva spoljnih poslova.

„Istovremeno, pozdravljamo napore za unapređenje odnosa Turske i EU na osnovu pozitivne agende i retorike koja bi trebala da se oseti u izjavi“, kaže se u saopštenju.

Podsećajući da je želja Turske da razvija odnose sa EU na uzajamnu korist, ministarstvo navodi da je „u ovom kontekstu opravdano naše očekivanje da će EU preduzeti konkretne i konstruktivne mere zasnovane na pozitivnoj agendi“.

„Nadamo se da povezivanje ovih koraka uslovno sa izjavom lidera, obraćanje određenim oblastima i njihovo odlaganje do juna neće dovesti do gubitka pozitivnog zamaha koji je zabeležen.“

„Pored dijaloga u oblastima vladavine zakona i osnovnih prava, smatramo da je neophodno raditi po poglavlju u pregovorima o pristupanju. U tom kontekstu, očekujemo da će EU otvoriti poglavlja 23 i 24 u skladu sa novim okvirom strategije proširenja“.

Osvrćući se na napore Turske na rešavanju regionalnih kriza, na primer u Libiji, Siriji i Južnom Kavkazu, tursko ministarstvo je reklo da će uzajamna saradnja Turske i EU imati koristi od jačanja regionalnog mira i stabilnosti i promocije zajedničkih interesa obe strane.

„S tim u vezi, posvećeni smo tome da odmah započnemo dijalog na najvišem nivou koji služi našim zajedničkim interesima u svim oblastima, uključujući ekonomiju, energetiku, transport, antiterorizam, upravljanje migracijama i liberalizaciju viznog režima, a ne samo regionalna i zdravstvena pitanja”.

U izjavi, tursko Ministarstvo spoljnih poslova je reklo da je protiv međunarodnog prava za EU, koja nije sposobna da spreči maksimalistički stav dvojca kiparskih Grka i Grka i njegove jednostrane provokativne aktivnosti u duhu solidarnosti EU, da opiše aktivnosti bušenja i naše zemlje i TRNC-a u istočnom Mediteranu kao ilegalne. EU nije nadležna po ovom pitanju. Izjave o Kipru su, pak, tekstovi koji brane interese kiparskih Grka i ne doprinose mogućem pomirenju. Činjenica da se deklaracija, opet, ne odnosi na kiparske Turke i njihova legitimna prava i interese, pokazuje da se pristrasni odnos EU prema Kipru nastavlja“.

„Pozitivne korake koje će EU preduzeti u pravcu naših zajedničkih interesa dočekaće kandidat Turska sa pozitivnim koracima“, zaključuje se u saopštenju turskog Ministarstva spoljnih poslova. / Ibna