U ekskluzivnoj izjavi za IBNA, Yuval Steinitz podseća na odličnu trilateralnu saradnju u oblasti energetike

U ekskluzivnoj izjavi za IBNA, Yuval Steinitz podseća na odličnu trilateralnu saradnju u oblasti energetike

Gospodine ministre, ovo je prvi put da ste se sreli sa grčkom Vladom od početka vanredne situacije sa pandemijom koronavirusa. Kako se to odrazilo na bilateralnom nivou ali i trilateralne odnose sa Kiprom i pitanja energetike?

Prvo, drago mi je što je grčka Vlada bila u Izraelu, a posebno moj prijatelj i kolega, Kostis Chatzidakis. Mislim da je to još jedan znak i svedočanstvo o stvarnom prijateljstvu i savezništvu između Izraela i Grčke. Ovo je prvi sastanak G2G između Izraela i Grčke od kada je započela koronavirusna kriza.

Naravno, razgovarali smo i o energetskim projektima; istočnomediteranski naftovod i kako ga dalje promovisati.

Takođe smo razgovarali o mogućnosti uvezivanja kapaciteta električne energije Grčka-Kipar-Izrael, što je za nas važno.

Bezbednost Kipra za sektor energetike i razna pitanja su neke toeme o kojima smo razgovarali sa zadovoljstvom a diskusiju ćemo nastaviti i večeras.

Imate li planove o trilateralnom sastanku samo za ministre energetike?

Mislim da bismo mogli imati trilateralni sastanak G3G, uključujući tri ministra energetike, za dva meseca. Sledeće nedelje ćemo u poseti imati kiparsku Vladu, uključujući kiparskog ministra energetike, Lakkotripisa. Nas trojica već sarađujemo vrlo blisko. Grčki ministar, moj kolega Kostis Chatzidakis, pomenuo je da je ovo već šesti ili sedmi sastanak koji imamo u jedanaest meseci. To pokazuje koliko su saradnja i dijalog bliski./ibna