U Rumuniji se svakog meseca zatvara oko 500 preduzeća

U Rumuniji se svakog meseca zatvara oko 500 preduzeća

U prvoj polovini 2019. godine oko 92.000 rumunskih kompanija prestalo je sa radom, a 3.196 je proglasilo stečaj, što je povećanje od 25% u odnosu na isti period 2018. godine kada je zatvoreno 67.919 preduzeća.

Nedostatak veština upravljanja od strane vlasnika, ograničene mogućnosti finansiranja i rigorozan tretman od strane državnih institucija glavni su razlozi da mala i srednja preduzeća postanu posebno ranjiva na konkurentnu ekonomiju.

Većina malih i srednjih preduzeća u Rumuniji ne prelazi dve godine aktivnosti, dok je u Evropskoj uniji prosečno trajanje aktivnosti MSP pet godina.

Očekuje se da će u 2019. godini u Rumuniji bankrot objaviti 9.064 kompanija.

Prema prognozama se očekuje da 98 kompanija proglase bankrot u Grčkoj, 480 u Bugarskoj, 1.040 u Poljskoj, 1.150 u Češkoj, 2.240 u Slovačkoj i 4.800 u Mađarskoj ./ibna