Učešće i rukovodeća uloga žena dobra za celokupno društvo

Učešće i rukovodeća uloga žena dobra za celokupno društvo

Ambasadorka Melanne Verveer, specijalna predstavnica za pitanja rodne ravnopravnosti u okviru slovačkog predsedavanja OSCE-om, tokom trodnevne posete Bosni i Hercegovini (BiH), naglasila je da je učešće i rukovodeća uloga žena dobra ne samo za žene, već od nje koristi može imati celokupno društvo.

Na sastanku sa zaposlenicima Misije OSCE-a u BiH održanom u Sarajevu, Verveer je pohvalila napore usmerene ka tome da se rodna perspektiva ugradi u sve dimenzije delovanja Misije, od njenog angažmana u radu sa akterima iz bezbednosnog sektora i delovanja usmerenog na sprečavanje nasilnog ekstremizma, do promovisanja i zaštite osnovnih sloboda i iskorenjivanja korupcije.

„Ženama se mora dati prostor da doprinesu procesima donošenja odluka tako što će iskazati ono što vide, misle i čuju. U suprotnom, društva ne mogu napredovati. Delovanje Misije postepeno pomaže da to postane stvarnost u Bosni i Hercegovini“,  istakla je Verveer.

Šef Misije OSCE-a u BiH, ambasador Bruce G. Berton, se detaljnije osvrnuo na napredak koji je država ostvarila od prošle posjete ambasadorke Verveer 2016. godine.

„Nekoliko je svetlih tačaka na horizontu: na primer, usvajanje novih zakona na državnom i entitetskom nivou koji se bave pitanjima kao što su diskriminacija i nasilje u porodici. Međutim, ti zakoni nisu uvijek praćeni provđenjem, obzirom da sadašnji politički zastoj  predstavlja značajnu prepreku napretku“, rekao je Berton.

Tokom posete Sarajevu i Banja Luci, ambasadorka Verveer se sastala sa ministricom odbrane Bosne i Hercegovine, Marinom Pendeš, te sa  funkcionerima Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Ostali sastanci u okviru njene posjete su uključivali interaktivne diskusije sa predstavnicama civilnog društva iz cele države, od kojih se mnoge fokusiraju na pomirenje i izgradnju mira, kao i na nasilje u porodici, radne ručkove sa poslovnim ženama, načelnicama opština i gradonačelnicama, kao i sastanke sa Agencijom za ravnopravnost polova BiH i gender centrima Federacije BiH i Republike Srpske. Također je razmenila mišljenja sa multilateralnim partnerima koji deluju u BiH, te održala sastanke sa drugim ministarstvima i funkcionerima na državnom i entitetskom nivou.

Na javnom predavanju koje je održala u Sarajevu, ambasadorka Verveer se prisetila svog prvog putovanja u BiH u svojstvu službenice Bele kuće tokom sukoba. Od tada su, konstatovala je, žene iz BiH nastavile da pokazuju svoju otpornost, odlučnost i snagu, između ostalog i svojom sposobnošću „da pređu preko zamišljenih linija podela“ i promovišu pomirenje.

„Kada počnemo prevazilaziti naše podjele – naše etničke podjele, naše vjerske podjele i naše podjele između muškaraca i žena – samo tada možemo istinski krenuti naprijed,“ zaključila je ambasadorka Verveer.