Učesnici sastanka Brdo-Brioni procesa usvojili zajedničku deklaraciju

Učesnici sastanka Brdo-Brioni procesa usvojili zajedničku deklaraciju

Učesnici Procesa Brdo-Brioni usvojili su Deklaraciju kojom potvrđuju značaj saradnje i dobrosusedskih odnosa na Zapadnom Balkanu. Takođe, pozivaju Evropsku uniju da ubrza prijem svih zemalja Zapadnog Balkana u svoju zajednicu.

“Proces Brdo-Brijuni je povećao svesnost država članica EU i institucija o značaju bržeg proširenja na zemlje Zapadnog Balkana. Istaknuta je potreba da se oporavak od posledica pandemije koristi kao šansa za zelenu i digitalnu tranziciju koja će voditi ka održivom razvoju, nudeći šanse mladim generacijama”, navodi se u Deklaraciji.

Pozdravili su usvajanje Ekonomskog i investiconog plana EU za Zapadni Balkan od oktobra 2020. godine i činjenicu da je on praćen značajnim finansijskim sredstavima.

“Kao deo Evrope, Zapadni Balkan ima pravo i odgovornost da bude u korak sa razvojem članice EU koliko god je moguće. Mi lideri Procesa Brdo-Brioni zalažemo se za zajedničku viziju Evrope, celovite, slobodne i u miru. Podvlačimo našu posvećenost miru i stabilnosti, uključujući dobre susedske odnose”, navode lideri.

Ističu kako je “Zapadni Balkan deo Evrope i ujedinjavanje Evrope nije okončano bez Zapadnog Balkana. Članstvom u EU, “granice između država članica postaju manje važne, a to omogućava širi prostor za koegzisetenciju pluralnosti i nacinalnih identiteta”.

“Ponovo potvrđujemo potrebu da se uzmu u obzir nestale osobe tokom konflikta na teritoriji bivše Jugoslavije i potrebu da se istraži pod kojim oklonostima su nestali, njihove napadače dovesti pred lice pravde, što će doprinijeti pomirenju, miru i stabilnosti”, navodi se Deklaraciji.

Navodi se kako je “proširenje EU na regiju Zapadnog Balkana od političkog, bezbednosnog i ekonomskog interesa za EU, geopolitička potreba i najvažniji politički preduslov za stabilnu, prosperitetnu i održivu budućnost Evrope.

“EU bi se aktivnije trebala uključiti u Zapadni Balkan i ohrabriti zemlje da što pre ispune uslove za članstvo. Svaki partner je svestan da mora usvojiti i primeniti potrebne reforme, pogotovo na pravnom polju, demokratizaciji i ekonomiji. Kapacitet EU je dovoljan da primi Zapadni Balkan kao nove članice”, naveli su lideri.

Naglasili su “važnost bezviznog režima za Prištinu ze pozvali EU da što hitnije otvori i okonča pregovore s Albanijom i Sjevernom Makedonijom za prijem u EU”.

Na kraju Deklaracije, pozdravljena je namera Slovenije da održi Samit EU-Zapadni Balkan tokom svog predsedavanja EU.