Ukinut dodatak za Vaskrs; predstavljena nova šema zaštite primarnog mjesta boravka

Ukinut dodatak za Vaskrs; predstavljena nova šema zaštite primarnog mjesta boravka

Grčki ministar finansija Euklid Cakalotos u utorak je jasno stavio do znanja da ne postoje planovi za podelu vanrednog Vaskršnjeg bonusa državnim službenicima i penzionerima. Tsakalotos se potrudio da što prije pobije tvrdnje koje je ranije dao zamenik ministra rada Tasos Petropoulos, a koji je, kako se čini, nagovestio da je isplata u toku.

Tokom radijskog intervjua, Petropulos je rekao da je odluka o odobravanju isplate bila u premijerovim rukama, dok je sugerisao da se sredstva za tu namenu mogu naći u ovogodišnjem budžetu.

Kako se razgovori između vlade i kreditora o isplati naredne tranše fondova nakon spašavanja nastavljaju, ministar finansija je ubrzao demantujebilo kakve priće o  vanrednim merama koje su donesene bez saglasnosti grčkih međunarodnih partnera.

“Ovo je prvi put da sam čuo za to. Pitajte gospodina Petropoulosa”, prokomentarisao je Cakalotos. Kasnije, izvori Ministarstva rada su takođe pojasnili da nema planova za ovu isplatu.

Vlada je u utorak predala nacrt zakona koji sadrži pravni okvir za zaštitu primarnih stambenih jedinica od povjerilaca. Šema je deo skupa prethodnih akcija nakon finansijskog spašavanja Grčke, a odlaganje usvajanja ovog zakona zadržava isplatu tranše od 975 miliona evra Atini.

Limit za legalne vlasnike kuća je bio 250.000 evra u vednosti za hipoteke i 175.000 evra za poslovne zajmove sa primarnim stanovima postavljenim kao kolateral.

Nacrt amandmana predviđa da zbir preostalog zajma, uključujući obračunatu kamatu na imovinu, ako je primenljivo, ne može biti veći od 130.000 evra po poveriocu na dan podnošenja zahteva za zaštitu. Šema će biti na snazi do 31. decembra 2019./ibna