UNDP pomaže u smanjenju rizika od poplava u BiH

UNDP pomaže u smanjenju rizika od poplava u BiH

Kako bi se smanjio rizik od poplava i opasnosti od poplava za stanovnike i poslovne subjekte u slivnim područjima Una / Sana, Vrbas, Bosna, Ukrina (sliv rijeke Save) i Neretve, te rijeke Trebišnjica (Jadransko more), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu s ključnim institucijama BiH na svim nivoima vlasti intenzivno su radile na pripremi prijedloga novog projekta. Na sastanku održanom u srijedu u Sarajevu, predstavnici sektora voda, okoline, bezbjednosti i civilne zaštite sastali su se kako bi razgovarali o konceptu projektne ideje i finalizirali je.

Sve češće i intenzivnije padavine u Bosni i Hercegovini posljednjih godina uzrokovale su poplave stambenih i poslovnih zgrada, infrastrukture, poljoprivrednog zemljišta i erozije tla. Poplavama je posebno izloženo stanovništvo koje živi u neposrednoj blizini vodotokova. Osim životnih prijetnji, poplave uzrokuju ogromnu materijalnu štetu i negativno utiču na cjelokupnu ekonomiju.

U saopštenju za štampu UNDP-a, objavljenom nakon sastanka u Sarajevu, objašnjeno je da je fokus projekta „Povećanje otpornosti na klimatske promjene u Bosni i Hercegovini“ razvoj sistema za predviđanje poplava i ranog upozoravanja, regulacija vodotoka i stvaranje investicionog okvira za smanjenje izloženosti stanovništva poplavama. Procjenjuje se da je u slivovima ovih šest rijeka oko 900 hiljada stanovnika izloženo riziku od poplava .

“Ovaj projektni prijedlog je od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu iz nekoliko aspekata. Proteklih godina uloženo je mnogo u sektore zaštite i spašavanja, u sektor zaštite od poplava, implementaciju infrastrukturnih mjera, obnovu nasipa, jačanje kapacitete institucija i pripremu modela za prognozu poplava,” naglasio je Boško Kenjić, šef Odjela za vodne resurse, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

On je dodao da će novi projekat pomoći BiH da kompletira sistem zaštite od poplava u državi u smislu infrastrukture i kapaciteta institucija koje se bave zaštitom od poplava, poboljšanjem saradnje i komunikacije na različitim nivoima vlasti, kao i implementaciji mjera i aktivnosti u lokalnim zajednicama kako bi se povećala njihova otpornost na poplave.

„Cilj je osigurati veću bezbjednost za stanovništvo,” naglasio je Kenjić.

Kako je UNDP najavio,očekuje se da će projektni prijedlog vrijedan 70 milijuna dolara biti dostavljen donatoru – Green Climate Fund (GCF) za razmatranje u drugoj polovini 2019. godine. GCF će financirati projekt u obliku bespovratne pomoći u iznos od 14 miliona dolara, dok bi institucije BiH na svim nivoima vlasti obezbijedile sufinansiranje iz raznih izvora u iznosu od 56 miliona dolara.

“Sredstva koja bi bila osigurana sredstvima GCF-a koristila bi se za izradu obrane od poplava kao dio integralnog pristupa riječnom slivu, kao i za provedbu strukturnih i nestrukturnih mjera za ublažavanje posljedica klimatskih promjena,” rekla je Raduška Cupać, voditeljica projekta u UNDP-u.

Svjetlana Radusin, pomoćnica ministra za zaštitu životne sredine pri Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i ekologije Republike Srpske, koje je ujedno i kontakt institucija Zelenog klimatskog fonda u ime BiH, rekla je da je ovo treći projekt koji je nominovan, u saradnji sa UNDP-om, Green Climate Fund-u. U proteklih nekoliko dana, svjedoci smo poplava u našim područjima. Nadamo se da ćemo zajednički razviti projekat i postići pozitivne efekte, kao što su oni do sada postignuti u okviru projekta „Transfer tehnologije za upravljanje klimatskim promenama u slivu rijeke Vrbas“.

Almir Prljača, direktor Sektora za upravljanje vodama u Agenciji za sliv rijeke Save, izjavio je da je prijedlog projekta dobra osnova za poboljšanje sektora voda, odnosno prevazilaženje nedostataka koje smo imali u prethodnom periodu.

„Sve planirane aktivnosti su u okviru Akcionog plana (za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH), kao i aktivnosti Agencije i svih drugih institucija sektora voda u posljednje četiri godine. Agencija će doprinijeti obezbjeđivanju potrebnih podataka, aktivnom učešću zaposlenih u pripremnoj fazi, radu i realizaciji projekta kako bi se ovaj projekat u potpunosti potvrdio i odobrio,” rekao je Prljača.

UNDP u suradnji s Ministarstvom prostornog planiranja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, kao BiH kontakt institucije za GCF, i drugim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH već provodi dva projekta koje financira Green Climate Fund u ovoj oblasti, a koji doprinose prilagođavanju i ublažavanju posljedica klimatskih promjena.

 

Mladen Dragojlović