UNHCR: Dolazak migranata u BiH smanjen

UNHCR: Dolazak migranata u BiH smanjen

Do sada su 2020. godini vlasti BiH zabeležile 4.586 novih dolazaka migranata i izbeglica u BiH. U poređenju sa istim periodom 2019. (6,201), to predstavlja pad od 26 posto. Samo u aprilu, vlasti BiH zabeležile su 102 dolaska, što u odnosu na april 2019. (2.631) predstavlja pad od 96 posto. Broj tražilaca azila, izbeglica i migranata smeštenih u prihvatnim centrima i drugom formalnom smeštaju koji se trenutno nalaze u zemlji iznosi 5.600, dok se procenjuje da je oko 2.000 osoba van službenog smeštaja ili u pokretu, kaže UNHCR u novom izveštaju.

Za sada nije utvrđen nijedan slučaj COVID-19 kod azilanata, izbeglica i migranata. Situacija se svakodnevno razvija, akcije koje su vlasti preduzele do danas već su uticale na pristup azilu i osnovnim uslugama.

UNHCR podseća da Savet ministara BiH odlukom od 16. aprila i dalje ograničava slobodu kretanja i boravka za nekoliko kategorija stranaca u BiH, uključujući nedokumentovane strance i tražitelje azila koji ili nemaju valjane dokumente ili nemaju prijavljeno prebivalište. “Usvojena kao mera prevencije COVID-19, predviđa se da ova mera ostane na snazi sve dok uslovi za njenu primenu to zahtevaju. Dalje, primena ograničenja kretanja za azilante i migrante u prihvatnim centrima i dalje je uglavnom stroga. Stanovnici privremenih prihvatnih centara u Unsko-sanskom kantonu mogu nastaviti kretanje prema napred, ali nije im dozvoljeno da se vrate. U Sarajevu je situacija u centrima mnogo restriktivnija u pogledu kretanja u odlasku i odlaska. Povećani odlasci iz centara primećeni su u Unsko-sanskom kantonu. Nakon toga, broj zabeleženih navodnih problema sa ovratnicima takođe raste”, navodi se u izveštaju.

UNHCR je zabeležio nekoliko slučajeva dokumentovanih azilanata prebačenih iz svog redovnog privatnog smeštaja u šatorski centar za hitne slučajeve Lipa, bez jasne pravne osnove. Iako je UNHCR reagovao zalažući se kod lokalnih vlasti da ta praksa prestane, prijavljeni su slični slučajevi koji su se dogodili 8. maja.

Ograničenja kretanja i dalje utiču na mentalno zdravlje korisnika centara i povećavaju simptome anksioznosti, nesanice i depresije. Aktivnosti psihosocijalne podrške pružale su se u ograničenom stepenu, ali resursi i kapaciteti uglavnom su nedovoljni da se zadovolje oni kojima je potrebna. Mere COVID-19 i dalje utiču na registraciju azilanata i migranata.

Tokom izveštajnog perioda, UNHCR-ov partner pravne pomoći Vaša Prava BiH, podneo je Ustavnom sudu BiH zahtev u ime dva azilanata, da preduzme privremenu meru za poništavanje Odluke o ograničavanju kretanja i boravka stranaca u BiH, koju je usvojio Savet ministara na svojoj 13. vanrednoj sednici. U žalbi se objašnjava da je ova odluka u sukobu sa standardima koje propisuje Evropska konvencija o ljudskim pravima i slobodama, a UNHCR-ov partner za pravnu pomoć Vaš Prava nastavio je pružati besplatnu pravnu pomoć telefonskim pozivima, WhatsApp / Viber pozivima / chat-om i novoosnovanom VP BiH internet komunikacionom platformom.

Takođe su nastavili da pružaju pomoć u produženju i uručivanju kartica tražilaca azila. Proširenje dokumentacije postalo je izazov zbog ograničenog pristupa nadležnim vlastima. Sektor za azil ponovo je preuzeo isporuku produženih kartona za azilante osobama koje traže azil u privatnom smeštaju, ali je isporuka kartona za azil osobama smeštenim u privremenim prihvatnim centrima Ušivak i Blažuj zaustavljena.

Tokom ovog perioda, Vaša Prava BiH pružala je pravno savetovanje za 505 azilanata i dobila punomoć od osam tražilaca azila širom BiH. UNHCR-ov partner za zaštitu BHVI nastavio je pružati razne vrste zaštite, dečiju zaštitu, psihosocijalne intervencije i obrazovne aktivnosti na formalnim i privatnim lokacijama smeštaja u Sarajevu i Hercegovačko-neretvanskom kantonu.