UNHCR: Ne može biti suspendovano međunarodno priznato pravo na traženje azila i princip ne vraćanja državljana

UNHCR: Ne može biti suspendovano međunarodno priznato pravo na traženje azila i princip ne vraćanja državljana

UNHCR, UN-ova agencija za izbeglice, apeluje na smirivanje i ublažavanje tenzija na granicama Turske s Evropskom unijom u svetlu sadašnjeg povećanog kretanja ljudi – uključujući izbeglice i azilante.

UNHCR prati kretanja u Turskoj i Grčkoj i nudi svoju podršku. Kao i u svim takvim situacijama, važno je da se vlasti uzdrže od bilo kakvih mera koje bi mogle povećati patnju ranjivih kategorija među ljudima u pokretu.

Sve države imaju pravo da kontrolišu svoje granice i upravljaju ilegalnim kretanjem, ali istovremeno treba da se suzdrže od prekomerne ili nesrazmerne sile i održavaju sisteme za uredno postupanje sa zahtevima za azil.

Ni Konvencija o statusu izbeglica iz 1951. godine, niti zakon o izbeglicama EU ne pružaju pravnu osnovu za obustavu prijema zahteva za azil. Grčka Vlada se u vezi s tim pozvala na član 78 (3) Ugovora o funkcionisanju EU (UFEU), međutim, ova odredba omogućava da privremene mere usvoji Savet, na predlog Komisije i uz konsultaciju sa Evropskim parlamentom, u slučaju da se jedna ili više država članica suoče sa vanrednom situacijom koju karakteriše nagli priliv državljana trećih zemalja, dok ona ne može suspendovati međunarodno priznato pravo na traženje azila i princip zabrane vraćanja državljanina, koji su takođe istaknuti u pravnom sistemu EU. Lica koja ilegalno ulaze na teritoriju države takođe ne bi trebalo da budu kažnjena ako se bez odlaganja predstave vlastima i zatraže azil.

Na granicama između Turske i EU, UNHCR sarađuje sa nacionalnim partnerima, turskim Crvenim polumesecem, IOM-om i Unicefom, procenjujući situaciju i pružajući humanitarnu pomoć tamo gde je to potrebno. Grupe u kojima su Sirijci, Afganistanci, Iranci, Sudanci i druge nacionalnosti – uključujući žene, decu i porodice koje stižu u nesigurnim uslovima.

U Grčkoj su timovi UNHCR-a prijavili dolazak oko 1.200 ljudi 1. marta i 2. marta ujutro na ostrva Istočnog Egeja (Lesvos, Chios, Samos) – više od nedavne dnevne stope. UNHCR je napunio zalihe suve hrane i ćebadi kako bi pomogao novopridošlima i potvrdio da drugi akteri imaju dodatne zalihe na raspolaganju.

Grčka i druge države na spoljnoj granici EU ne bi trebale biti same. Za jačanje odgovora Grčke potrebni su kontinuirani evropski resursi, kapacitet i solidarnost.

Istovremeno, međunarodna podrška Turskoj koja je već ugostila milione izbeglica, kao i drugim zemljama susedima Sirije, mora se održati i pojačati.

Dok je situacija na zapadnim granicama Turske i Grčkoj zbog kretanja nekoliko hiljada ljudi zabrinjavajuća, humanitarna katastrofa koja se odvija na severozapadu Sirije i masovne humanitarne potrebe u Idlibu za oko 950.000 interno raseljenih ljudi i dalje zahtevaju hitne akcije./ibna