Upravni odbor PIC naglasio neophodnost reformi

Upravni odbor PIC naglasio neophodnost reformi

Politički direktori Upravnog odbora Veća za provođenje mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se u Sarajevu kako bi razmotrili stanje provođenja Opšteg okvirnog sporazuma za mir (GFAP), koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, bezbednui prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH), saopšteno je iz Kancelarije Visokog predstavnika u BiH.

U saopštenju za javnost se kaže da je Upravni odbor PIC-a sa “istinskim žaljenjem konstatovao da, nakon što je od opštih izbora, održanih u oktobru 2018. godine, proteklo više od osam meseci, još uvek nisu formirani odgovarajući organi vlasti na državnom nivou, na nivou Federacije BiH i u nekoliko kantona u Federaciji BiH. Zbog toga se kasni s provođenjem demokratske volje građana BiH i onemogućava se provođenje neophodnih reformi.

“Upravni odbor PIC-a je osudio činjenicu da je i nakon opštih izbora 2018. godine nastavljeno sa neodgovornom retorikom kojom se produbljuju podele i sa političkim potezima, uključujući i osporavanje teritorijalnog integriteta BiH i državnih institucija, kao što su pozivanje na otcepljenje, zagovaranje podele BiH na tri teritorijalne jedinice i najavljivanje namere da se ospori naziv entiteta Republika Srpska (RS). Takve inicijative i izjave dovele su do ozbiljnog urušavanja uzajamnog poverenja i saradnje među ključnim akterima i one nemaju podršku Upravnog odbora PIC-a. Dalje, putem takvih inicijativa i izjava stvara se osećaj nestabilnosti koji obeshrabruje strane ulagače i ubrzava odlazak građana iz BiH u potrazi za sigurnošću i vladavinom prava,” zaključio je UO PIC.

Upravni odbor PIC-a apelovao je na političke i institucionalne lidere BiH na odgovarajućim nivoima vlasti da:

 • Unaprede dijalog i saradnju između zajednica te podstaknu razvoj okruženja koje nije opterećeno nacionalističkom retorikom podela. Jačaju okruženje koje pogoduje stabilnosti i napretku, uključujući preduzimanje konkretnih koraka na najvišem političkom nivou ka postizanju stvarnog pomirenja u celoj zemlji. Podrže napore lokalnih vlasti i zajednica u tom smislu.
 • Okončaju formiranje parlamentarnih i izvršnih organa na svim nivoima bez daljeg odlaganja. Prestanu blokirati, odnosno opstruirati provođenje izbornih rezultata zbog uskih stranačkih interesa, čime kao taoce drže budućnost zemlje i njenih građana. Što prije uspostave parlametnarne komisije, kako bi Parlamentarna skupština BiH mogla početi da vrši svoju zakonodavnu funkciju.
 • Jasno i aktivno dokažu svoje deklarisano opredelenje za integraciju zemlje u EU, tako što će preduzeti neodložne i konkretne korake ka provođenju ključnih prioriteta i reformi navedenih u mišljenju Evropske komisije u oblasti vladavine prava, temeljnih prava, reforme javne uprave, kao i demokratije i funkcionalnosti. To su osnove na temelju kojih će zemlje članice EU doneti odluku u vezi sa sledećim koracima BiH na putu integracije u EU, u skladu sa težnjama njenih građana.
 • Suzdrže se od svake dalje retorike podela i nacionalizma. Osiguraju da se temeljna prava svih građana jednako štite u celoj zemlji.
 • Suzdrže se od podrivanja institucija na državnom nivou. Podrže te institucije i rade na jačanju njihove funkcionalnosti, unutarnje kohezije i osiguranja resursa. Oružane snage BiH su jedina odbrambena struktura ove zemlje i kao takva uživa punu podršku Upravnog odbora PIC-a.
 • Značajno pojačaju napore na poboljšanju verodostojnosti i transparentnosti izbornog procesa tako što će implementirati temeljite promene izbornog zakona koje su preporučili Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OSCE-a (ODIHR) i Grupa država protiv korupcije (GRECO) te razmotriti druge neophodne izmene. Usvoje te izmjne što pre, kako bi se osiguralo da se one mogu blagovremeno primeniti na lokalne izbore 2020. godine.
 • Prioritetno reše dugogodišnji izborni zastoj u Mostaru kako bi se građanima omogućilo da glasaju na opštinskim izborima 2020. godine, bez uslovljavanja drugim pitanjima i uz očuvanje Mostara kao jedinstvenoga grada.
 • Provedu odluku iz predmeta Sejdić-Finci i slične odluke Evropskog suda za ljudska prava, te se suzdrže od preduzimanja zakonodavnih ili političkih koraka koji bi otežali provedbu tih odluka.
 • Imajući na umu da je oblast migracija u isključivoj nadležnosti države BiH, da zajedno, između ostalog i kroz značajno bolju saradnju i komunikaciju, rade na rešavanju problema u vezi sa migracijom u celoj zemlji. Upravni odbor PIC-a poziva Ministarstvo bezbednosti BiH da ubrza napore na koordinaciji između agencija za provođenje zakona u celoj BiH, od kojih se očekuje da sarađuju kako bi odgovorili na bezbednosne izazove koje donosi ovo pitanje.
 • Podrže vladavinu prava na svim nivoima vlasti u BiH, osobito jačanjem institucija odgovornih za borbu protiv korupcije i sprečavanje i borbu protiv terorizma. Suzdrže se od podrivanja pravosudnih institucija na svim nivoima, i provode njihove odluke.
 • Donesu izmene Zakona o visokom sudskom i tužilačkom veću (VSTV) da bi se funkcionisanje Veća uredilo na način koji garantuje profesionalnost i odgovornost svih njegovih članova. Strukturalne izmene u skladu sa preporukama EU su neophodne da bi se uredilo imenovanje, ocena i disciplinske procedure kako bi se povratilo poverenje javnosti u tu instituciju. Upravni odbor PIC-a također poziva Veće da hitno završi proces preostalih imenovanja.
 • Ojačaju fiskalnu stabilnost i ubrzaju ekonomske i socijalne reforme. Nivo siromaštva, nezaposlenosti i odlazaka iz zemlje ne doprinosi ukupnoj stabilnosti i zahteva neodložne ciljane mere, uključujući i održive javne investicije.
 • Osiguraju slobodu i nezavisnost medija, i podrže profesionalne i odgovorne medije. Javni emiteri treba da omoguće jednak pristup svim političkim strankama, kao i otvorene debate između različitih gledišta, te im treba dodeliti stabilan i nezavisan izvor finansiranja.

Kao i obično, Rusija se protivila objavljivanju ovakvog Kominikea.