Uz podršku NATO-a uspostavljene nove vazdušne rute iznad Kosova

Uz podršku NATO-a uspostavljene nove vazdušne rute iznad Kosova

Civilne aviokompanije sada mogu da koriste nove jugozapadne vazdušne rute u donjem vazdušnom prostoru iznad Kosova. Ovo je važno dostignuće u normalizaciji donjeg vazdušnog prostora nad Kosovom, koje je sprovedeno uz podršku kroz NATO-ov proces normalizacije vazdušnog saobraćaja na Balkanu.

“Ovo će pomoći da se značajno poboljša razvoj civilnog vazdušnog saobraćaja do i sa prištinskog aerodroma, sa višestrukim prednostima, uključujući brže putovanje, manju potrošnju goriva i smanjeno zagađenje”, rekao je NATO u saopštenju za štampu.

NATO podržava proces normalizacije upotrebe vazdušnog prostora iznad Kosova od 1999. godine, održavanjem sastanaka za normalizaciju vazdušnog saobraćaja na Balkanu. Ovim sastancima redovno prisustvuju predstavnici savezničkih zemalja, vazduhoplovnih vlasti, nacionalnih vojnih vlasti i relevantnih međunarodnih organizacija, uključujući, između ostalog, Međunarodnu organizaciju civilnog vazduhoplovstva, Evropsku agenciju za vazduhoplovnu sigurnost i EUROCONTROL.

2014. godine ponovo je otvoren gornji vazdušni prostor nad Kosovom. To je omogućeno doprinosom Mađarske i ulogom njenog dobavljača usluga vazdušne navigacije (HUNGAROCONTROL), koji je preuzeo odgovornost za kontrolu letova iznad 21.000 stopa. Poslednjih godina NATO je putem balkanskih sastanaka za normalizaciju omogućio formalizaciju Okvirnog sporazuma između KFOR-a i Islanda. Islandska agencija za bezbednost transporta (ICETRA) sada deluje kao organ nadzora bezbednosti i kao podrška komandantu KFOR-a, koji zadržava primarnu nadležnost za korišćenje vazdušnog prostora nad Kosovom. Takođe, vrši nadzor svih tehničkih rešenja koja omogućavaju uspostavljanje novih direktnih ruta, u donjem vazdušnom prostoru, između Prištine i drugih gradova.

Zahvaljujući doprinosu Islandske agencije za bezbednost saobraćaja, potpisani su i tehnički sporazumi između albanskog dobavljača usluga vazdušne navigacije (Albcontrol) i pružaoca usluga vazdušne navigacije u Prištini (ASHNA) za uspostavljanje novih direktnih ruta do Prištine kroz Albaniju. Ovo omogućava kraće rute za aviokompanije koje dolaze sa severa, sa prednostima uštede vremena i goriva i manjeg zagađenja vazduha.