Vanredno stanje u Republici Srpskoj na čekanju

Vanredno stanje u Republici Srpskoj na čekanju

Vlasti u Republici Srpskoj moraju obezbediti pridržavanje vladavine zakona i transparentnosti u svom radu, a njihove aktivnosti moraju biti u potpunosti u skladu s Ustavom, saopštila je Delegacija EU u Bosni i Hercegovini u vezi sa odlukom Narodne skupštine RS o proglašenju vanrednog stanja.

„EU takođe podseća da mere koje preduzima bilo koji nivo vlasti u BiH moraju biti u skladu sa najvišim međunarodnim standardima o ljudskim pravima. One moraju biti zakonite, neophodne, srazmerne i, u ovom slučaju, privremene”, kaže delegacija EU / specijalni predstavnik u izjavi za medije.

Republika Srpska proglasila je vanredno stanje u subotu, u nastojanju da proces donošenja odluka bude brži i lakši. Predsednica RS-a Željka Cvijanović rekla je da je odluka donesena jer su sve druge mogućnosti iscrpljene.

“Moramo odgovorno da izmenimo zakone, kako bismo dozvolili da intervenišemo i usvojimo mere koje će pomoći ekonomiji, kako bismo stvorili prostor za olakšice za poslovni sektor”, rekla je Cvijanovićeva.

Delegacija EU-a ističe da pomno prati razvoj događaja i da očekuje od vlasti RS „da obezbede pridržavanje vladavine zakona i transparentnosti u svom radu, istovremeno poštujući ustave BiH i RS“.

„Ponavljamo svoju podršku svim nivoima vlasti u BiH u preduzetim merama za zaustavljanje širenja koronavirusa (COVID-19) i zaštite javnog zdravlja i blagostanja građana. Za sve nivoe vlasti u BiH od najveće je važnosti da nastave saradnju i koordinaciju u borbi protiv COVID-19, posebno putem tela za koordinaciju na državnom nivou. Zajedničke i koordinisane akcije s ciljem minimiziranja društveno-ekonomskog uticaja pandemije su od suštinskog značaja“, saopštila je Delegacija EU.

Vanredno stanje i dalje nije na snazi jer su bošnjački poslanici u Domu naroda RS rekli da će glasati protiv odluke. Žale se da amandmani koje su predložili bošnjački poslanici u Parlamentu RS nisu usvojeni i zbog toga smatraju da je “vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda” ugrožen vanrednim stanjem. Zahtevi bošnjačkih poslanika bili su usmereni da obezbede da policija RS-a ne postavlja kontrolne punktove na entitetskoj granici, da će prevoz humanitarne pomoći do bošnjačkih naselja u RS-u biti slobodan itd.