Varhelyi: Evropska komisija svesna anti-muslimanskih incidenata u Crnoj Gori

Varhelyi: Evropska komisija svesna anti-muslimanskih incidenata u Crnoj Gori

Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi rekao je u sredu da je Evropska komisija svesna incidenata usmerenih na muslimansku zajednicu u Crnoj Gori uoči i nakon parlamentarnih izbora 30. avgusta 2020. godine.

Evropski poslanici Ilhan Kyuchyuk i Irena Joveva postavili su pre nekoliko dana pitanja o ovom problemu rekavši da je, nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 30. avgusta 2020. godine, “došlo do građanskih nemira i zabrinjavajućeg niza događaja u kojima su ljudi – prvenstveno iz muslimanske zajednice – napadnuti verbalno i fizički, pojavili su se grafiti mržnje i napadnute su džamije“. Dodali su da je situacija posebno zabrinjavajuća u Pljevljima, gde, kako su objasnili poslanici Evropskog parlamenta, postoje podele između pristalica aktuelne vladajuće stranke i opozicione koalicije koja je osvojila većinu glasova.

“Da li je Komisija svesna antimuslimanske retorike i napada na muslimansku zajednicu koji su usledili nakon izbora u Crnoj Gori? Šta će učiniti da zaštiti interese, slobode i bezbednost svih u Crnoj Gori?” pitali su Kyuchyuk i Joveva.

Varhelyi je u pisanom odgovoru u sredu rekao da Komisija očekuje opsežnu istragu i pravno praćenje, kao i za sve druge napade i dela nasilja.

“Kao zemlja kandidat za članstvo u EU, u pregovorima o pristupanju od Crne Gore se očekuje da obezbedi efikasnu zaštitu pripadnika nacionalnih i verskih manjina u okviru pregovaračkog poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna prava). Vladavina prava je jedna od osnovnih vrednosti EU i kao takva, presudni element procesa pristupanja EU, koji određuje ukupni tempo pregovora Crne Gore o pristupanju EU“, naglasio je Varhelyi.

Dodao je da, u skladu sa poglavljem 23, Crna Gora mora ispuniti, između ostalog, i određene ciljeve koji se odnose na jačanje efikasne primene i sprovođenja ljudskih prava i usklađivanje svog pravnog okvira sa pravnom tekovinom EU i međunarodnim standardima ljudskih prava. To takođe uključuje efikasnu zaštitu manjina i slobodu veroispovesti.

“Komisija je 6. oktobra 2020. objavila izveštaj za 2020. godinu koji pruža, između ostalog, detaljnu procenu poštovanja osnovnih prava u Crnoj Gori. Komisija će nastaviti da redovno nadgleda ispunjenje obaveza Crne Gore u ovoj oblasti”, podsetio je Varhelyi.