Vasić: BiH će ove godine bolje iskoristiti predsedavanje CEFTA-om

Vasić: BiH će ove godine bolje iskoristiti predsedavanje CEFTA-om

Potpredsednik Spoljnotrgovinske komore BiH Nemanja Vasić smatra da bi BiH tokom ovogodišnjeg predsedavanja CEFTA-om, koje je nedavno preuzela od Albanije, trebala  pokrenuti  pregovore o uspostavljanju efikasnijih mehanizama za rešavanje sporova između članica, jer se pokazalo da to nije dobro definisano.

“Ako to bude rešeno na zadovoljavajući način, možemo očekivati da novi period predsedavanja bude koristan za BiH,” rekao je Vasić.

Podsetio je da se od  CEFTA-e očekivalo da će doneti veću korist BiH kompanijama, s obzirom na to da obuhvata tržište od 30 miliona ljudi.

Međutim,  istakao je da CEFTA, s druge strane, podrazumeva i veću konkurenciju, te kada se sumiraju rezultati prethodnog predsedavanja BiH, iz 2013. godine, može se reći da ta šansa nije iskorištena.

“Dosta smo nespremno ušli u taj aranžman jer se BiH kompanije nisu bile oporavile od rata, kako bi bile u stanju da se ravnopravno nose sa kompanijama iz zemalja u okruženju,” naveo je potpredsednik VTKBiH  i dodao da je sada situacija nešto drugačija i da su firme u boljem stanju.

Kao negativnu stranu celog prethodnog perioda u CEFTA-i naveo je vancarinske barijere koje su primenjivale susedne zemlje, a BiH nije, zbog čega je, kaže, pretrpila dosta štete.

Vasić je kazao da prioriteti BiH tokom predsedavanja još nisu poznati, ali bi se mogli odnositi na insistiranje na slobodnom protoku ljudi i roba i ubrzavanje protoka investicija, a sve u cilju povećanja BiH izvoza.

Sporazum o izmeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) potpisan je 19. decembra 2006. godine u Bukureštu, a za Bosnu i Hercegovinu stupio je na snagu 22. novembra 2007. godine.

Potpisnice sporazuma su Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija i  Kosovo. Ulaskom u članstvo EU Hrvatska se povukla iz CEFTA-e. Pre svog ulaska u Evropsku uniju članice su bile i Bugarska, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija.

Potpisivanjem CEFTA 2006 strane su iskazale opredelenje da unaprede trgovinsku i investicionu politiku zemalja jugoistočne Evrope. Ovim sporazumom  osnovana je zona slobodne trgovine u skladu s odredbama sporazuma i pravilima i procedurama Svetske trgovinske organizacije. Sporazum je u potpunosti prilagođen pravilima i procedurama Svetske trgovinske organizacije i odredbama Evropske unije, a efikasno implementiran, Sporazum pruža okvir CEFTA stranama za pristupanja EU.