Važna donacija ICPMa Policijskoj upravi Federacije BiH

Važna donacija ICPMa Policijskoj upravi Federacije BiH

Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) donirala je Upravi policije Federacije sveobuhvatan asortiman opreme koja će pomoći poboljšanju forenzičkih kapaciteta policijskih agencija u Bosni i Hercegovini.

U prostorijama ICMP-a šef ICMP programa za zapadni Balkan Matthew Holliday predao je zameniku direktora policije Ensadu Kormanu prateću dokumentaciju za opremu koja uključuje precizne pipete, centrifuge, UV stratalinker i osnovni laboratorjski hardver i nameštaj. Kako je rečeno u saopštenju za medije iz ICMP-a, Ensad Korman je zahvalio ICMP-u na donaciji.

„Imajući u vidu finansijskih ograničenja koja trenutno imamo u poslu, ova će oprema biti novi impulsi za naš rad i odmah ćemo je početi koristiti“, rekao je Korman.

Matthew Holliday istakao je da je jedan od ciljeva ICMP-a jačanje tehničkih forenzičkih kapaciteta u Bosni i Hercegovini a trenutna donacija Federalnoj upravi policije, nakon sličnih donacija Zavodu za sudsku medicinu RS u 2017. godini i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u 2018. godini, će pomoći da se ciljevi ispune.

„Donirana oprema će služiti za rad kriminalističke policije, i ojačaće državne kapacitete u forenzici“, rekao je Holliday.

U skladu sa svojim globalnim mandatom, ICMP sarađuje s vladama na razvoju različitih institucionalnih kapaciteta za efikasno i nepristrasno rešavanje problema nestalih osoba. Ovog maja, tri člana agencije Agencije za forenzičke ekspertize i istrage BiH (AFIV) pohađale su petodnevnu obuku u DNK laboratoriji ICMP-a u Haagu. U junu ove godine, ICMP je održao radionicu pod nazivom „Najbolje prakse ekshumacija i ispitivanja ljudskih ostataka u Bosni i Hercegovini“ u Banjaluci kako bi se znanje patologa iz RS-a dovelo na viši nivo.

Holliday je napomenuo da će ICMP uz podršku donatora: EU, Švedske, Velike Britanije i USAID-a, na državnom nivo u Bosni i Hercegovini, nastaviti proces traženja osoba koje su nestale tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji – što je proces zasnovan na zakonu i nediskriminatorskim postupcima, a koji je već dao izvanredne rezultate.

“Od 31.000 nestalih osoba 1995. godine, više od 23.000 je pronađeno. ICMP će nastaviti da pomaže vlastima u BiH kako bi pronašli preostalih 8.000 koji su još vode kao nestali”, zaključio je Holliday.