Većina građana Crne Gore podržava pristup države EU

Većina građana Crne Gore podržava pristup države EU

Dve trećine građana (66,4%) podržava pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, pokazalo je istraživanje koje je za potrebe Delegacije EU u Crnoj Gori sprovela konsultantska agencija De Facto. Istraživanje je sprovedeno u decembru prošle godine na reprezentativnom uzorku od 1.014 osoba, sa potencijalnom statističkom greškom od plus/minus 3,1% za pojave merene na 50%.

Rezultati su pokazali da je podrška građana Crne Gore Evropskoj uniji stabilna, jer se nije značajno promenila u odnosu na 2018. godinu, kada je iznosila 65,9%. Prema novom istraživanju, 26,7% ispitanika ne podržava pristupanje, dok 7% nema mišljenje.

„Razlozi zbog kojih ljudi podržavaju ulazak u EU su zbog boljeg kvaliteta života, stabilnosti, bolje budućnosti i zaposlenosti. Oni koji se tome protive uglavnom vide razloge u smislu unutrašnjih faktora: rekavši da neće biti bolje ili nije u njihovom interesu, već u interesu političara. Ovo su faktori koji nisu povezani sa EU. Kada je u pitanju faktor koji se odnosi na EU, 14% strahuje da ćemo izgubiti nezavisnost, 6% ima problem sa krizom u Uniji, dok se 4% protivi ulasku zbog izbegličke krize,” rekla je Olivera Komar iz Agencije De Facto Consultancy“, tokom prezentacije rezultata istraživanja.

Da je održan referendum o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, 82,5% građana bi izašlo da glasa. Od toga bi tri četvrtine (76,2%) glasale za, a samo petina (20%) bi glasala protiv.

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori, Aivo Orav, rekao je da su ti brojevi veliki i da ukazuju na to da građani stalno veruju da će članstvo u EU poboljšati životne uslove i pružiti stabilnost.

“To su velike cifre. To takođe znači da među političkim partijama postoji većina glasača koji podržavaju integraciju Crne Gore u EU. To je moćna poruka crnogorskim liderima. Mi u EU svoje probleme i razlike rešavamo dijalogom. Zbog toga, danas je u Crnoj Gori veoma potreban politički dijalog. Pre svega zbog sebe, ali i zbog procesa evropskih integracija,” savetovao je Orav.

Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević rekao je da rezultati predstavljaju snažnu motivaciju za dalji rad, jer pokazuju da su sve aktivnosti usmerene na informisanje javnosti o ovom procesu imale dobar odziv javnosti.

“Istraživanje je pokazalo da naši građani zaista imaju jasnu perspektivu i podržavaju ono što radimo, ali takođe razumemo da se zemlja kreće ka EU u okolnostima koje često ne zavise od nas samih, što je dokazano našim očekivanjem otvaranja poslednjeg pregovaračkog poglavlja”, rekao je Drljević.

Oko 27% građana veruje da se Crna Gora kreće ka EU brzinom kojom dozvoljavaju okolnosti. Oko 19% veruje da se kreće vrlo brzo. Optimistična očekivanja javnosti potvrđuje i činjenica da više od polovine (53,3%) očekuje da će Crna Gora postati članica do 2025. godine.

“Ove godine na njih nismo ponudili odgovore kada smo ih pitali kada misle da će Crna Gora ući u EU. Želeli smo da vidimo šta će ljudi reći sami i dobili smo vrlo zanimljiv odgovor – svaki drugi građanin misli da će se to dogoditi u narednih pet godina”, objasnio je Komar.

Prema anketi, najvažniji uticaj na budući napredak Crne Gore ka EU imaju vladavina zakona, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, bezbednost i rešavanje bilateralnih problema sa susednim zemljama. Shodno tome, najveći broj, jedna trećina ispitanika, kriminal i korupciju vide kao glavne prepreke na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji.

Anketa je potvrdila da građani Crne Gore vide Evropsku uniju kao najvažnijeg partnera u ekonomiji, spoljnoj politici i budućnosti. Prema 44-50% ispitanika, rezultati pokazuju da su građani relativno dobro informisani kada su u pitanju investicije EU u Crnu Goru. Više od trećine zna da je Evropska unija najveći donator u zemlji.