Venecijanska komisija potpalila političku debatu u Severnoj Makedoniji

Venecijanska komisija potpalila političku debatu u Severnoj Makedoniji

Zaključci Venecijanske komisije za reviziju Zakona o unapređenju upotrebe albanskog jezika zapalili su političku scenu i pokrenuli rasprave u Severnoj Makedoniji.

Premijer Zoran Zaev poziva da se poštuju preporuke Venecijanske komisije i da upozorava na reviziju zakona. „Pošto smo takođe raspravljali o usvajanju zakona, rekli smo da ćemo sačekati Venecijansku komisiju i poštovati je. Dobro je što je ograničenje upotrebe evropskog jezika prekoračeno, ali određena prava su i dalje prekršena”, rekao je Zaev.

Ali koaliciona stranka DUI (Demokratska unija za integraciju) se ne slaže s premijerom Zaevom. „Ako se ovaj zakon ponovo otvori, tada ćemo ponovo otvoriti Ohridski sporazum i vratiti se na vreme pre 2001. Glavni razlog zbog kojeg je zakon poslan Komisiji bio je procena dileme da li dvojezičnost treba da bude uvedena na novčanice i vojne uniforme. Procena Komisije je pozitivna za ove odredbe. Što se tiče primedbi o upotrebi jezika u pravosuđu, mislim da bi trebalo da nastavimo sa izgradnjom kapaciteta kako bi se albanski jezik što pre primenio u pravosuđu i ostalim segmentima administracije“, rekao je Bujar Osmani, zamenik premijera Ministar za evropske integracije.

VMRO-DPMNE zahteva da se zakon odmah ukine. „Treba doneti novi zakon, koji će uključivati sve etničke zajednice u Republici Makedoniji, i zakon prema veličini i zastupljenosti svih, bez favorizovanja određenih etničkih grupa na štetu svih ostalih“, izjavio je portparol VMRO-DPMNE Dimče Arsovski.

Savez Albanaca (ASH) naglasio je da Albanci nisu manjina i da albanski jezik treba biti regulisan Ustavom. „Za početak, zakon uopšte nije trebao biti poslan jer je u skladu sa Ustavom. Mi Albanci ovde nismo manjina, ali mi smo konstitutivna zajednica iznad 25%. Kao Savez za Albance, insistiramo na tome da se izvrše ustavne promene i da albanski postane službeni jezik“, rekao je generalni sekretar ASA Arben Taravari.

Venecijanska komisija preporučuje ukidanje upotrebe albanskog jezika kao drugog jezika u pravosuđu, ograničavanje upotrebe albanskog jezika na unutrašnjoj i međuinstitucionalnoj komunikaciji, ograničavanje službene pismene komunikacije ili odlaganje do adekvatne primene ove odredbe . Venecijanska komisija smatra da se zakonom proširuje upotreba albanskog jezika prevazilaženjem, u nekim aspektima, evropskih standarda Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima./ibna