Venecijanska komisija: pozitivno mišljenje za Zakon o slobodi veroispovesti Crne Gore

Venecijanska komisija: pozitivno mišljenje za Zakon o slobodi veroispovesti Crne Gore

Venecijanska komisija je usvojila, na današnjoj plenarnoj sednici u Veneciji, pozitivno mišljenje na Predlog zakona o slobodi veroispoviesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica Crne Gore, konstatujući da predloženi zakonski tekst „donosi značajne pozitivne promene postojećeg zastarelog zakonodavstva“.

Venecijanska komisija je u svom mišljenju pozdravila, kako je navedeno, „istinske napore crnogorskih vlasti“ da novim zakonom bude zamenjen zastareli Zakon o pravnom položaju verskih zajednica iz 1977. godine. Venecijanska komisija, takođe, ocenjuje pozitivnim opredelenje da predloženim zakonom bude garantovana ne samo sloboda veroispovijesti, već i sloboda nereligijskih uverenja, pozdravljajući liberalan pristup u odredbama kojima se propisuje procedura registracije verskih zajednica, poštuje njihova autonomija i garantuju prava na versku pouku i osnivanje verskih škola.

U Mišljenju se pozdravlja i zakonsko rešenje po kojem registracija verskih zajednica nije propisana kao obavezna. „Pristup koji je zauzet u Predlogu zakona i koji su vlasti zauzele je dobrodošao. Pored toga, Venecijanska komisija naglašava da dobrovoljni karakter registracije ne znači da verske zajednice mogu delovati izvan pravnog sistema. U modernim demokratijama, ustavna ograničenja ovlaštenja države nad verskim zajednicama ne mogu se smatrati preprekom za potvrđivanje autoriteta demokratske države. Verske zajednice se ne nalaze iznad ili izvan nacionalnog pravnog poretka: one imaju svoje mesto – iako posebno, garantovano i zaštićeno posebnim temeljnim pravima – u okviru tog poretka,“ navodi se u dokumentu.

Komentarišući pitanje imovine verskih zajednica, Venecijanska komisija naglašava: „Što se tiče važnog pitanja imovine verskih zajednica, Venecijanska komisija razume zabrinutost crnogorskih vlasti u pogledu uvođenja pravne bezbednosti i rešavanja pitanja moguće nezakonite/zloupotrebom izvršene registracije na ime verskih zajednica tokom 1990-ih godina niza verskih objekata koji mogu biti deo kulturne baštine Crne Gore. Tim pre zato što država, prema članu 78. Ustava, ima dužnost da štiti prirodnu i kulturnu baštinu zemlje. Venecijanska komisija pozdravlja u tom pogledu to što se rešenja predložena u ovom Predlogu zakona oslanjaju na dugogodišnje pravne principe crnogorskog pravnog poretka i ne zasnivaju se na ad hoc pravilima, specifičnim za ovu situaciju.“

Venecijanska komisija je ovim mišljenjem podržala ključno opredelenje Vlade da predloženim zakonom svakom građaninu Crne Gore bude garantovana sloboda da, po sopstvenoj savesti, bude ili ne bude vernik bilo koje veroispovesti, afirmišući pravo države da zaštiti imovinu i kulturno blago koje pripada svim građanima i da obezbedi da zakoni Crne Gore jednako važe za sve, na čitavoj teritoriji države.

Delegacija Vlade Crne Gore koja je učestvovala u radu plenarne sednice Venecijanske komisije, koju je predvodio ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka, izrazila je zahvalnost Venecijanskoj komisiji na datom stručnom mišljenju, saopštivši da će sugestije i preporuke za dalje unapređenje i preciziranje određenih zakonskih odredbi biti pažljivo razmotrene i inkorporirane u finalni tekst Predloga zakona koji će biti upućen Skupštini na razmatranje i usvajanje.