Višegradska grupa nedvosmisleno podržava pristupanje zapadnog Balkana u EU

Višegradska grupa nedvosmisleno podržava pristupanje zapadnog Balkana u EU

Premijeri zemalja Višegradske grupe usvojili su u četvrtak na samitu sa svojim kolegama iz Zapadnog Balkana u Pragu deklaraciju za Zapadni Balkan.

Izjava potvrđuje nedvosmislenu podršku Višegradske grupe pridruživanju Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, rekavši da Unija neće biti kompletirana dok joj se ne pridruži ovaj region.

U Deklaraciji se ističe da je politika proširenja EU značajan neprocjenjiv alat za bezbednost, stabilnost i prosperitet zapadnog Balkana, dok postojanje verodostojne politike proširenja predstavlja strateško ulaganje u bezbednost, stabilnost i prosperitet Evropske unije. U dokumentu se navodi da će proširenje i dalje biti proces zasnovan na zaslugama i postignutom napretku, pozivajući sve zainteresovane strane iz EU-a da održavaju i pojačaju pozitivni impuls i energiju proisteklu iz značajnog Prespanskog sporazuma otvaranjem pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, rekla je Vlada u saopštenju za javnost.

U deklaraciji se kaže da odluka o početku pregovora ne samo da daje podsticaj procesu reformi zemalja, već i koristi regiji. Premijeri Višegradske grupe takođe očekuju ubrzanje pregovora o pristupanju sa Srbijom i Crnom Gorom tokom narednog mandata Evropske komisije, dok bi reforme u Bosni i Hercegovini i na Kosovu povećale njihove šanse za pristupanje EU.

U Deklaraciji se takođe ponavlja podrška zemljama zapadnog Balkana u njihovoj posvećenosti održavanju stabilnosti u regionu, jačanju vladavine zakona, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, jačanju otpora hibridnim pretnjama, sprečavanju radikalizacije i kontrole migracija. Članovi Grupe naglašavaju stratešku ulogu zapadnog Balkana u jačanju diverzifikacije energetskih resursa EU kroz Južni koridor./ibna