Vlada RS nastavlja insistirati na izmenama Zakona o javnom redu, uprkos zabrinutosti javnosti

Vlada RS nastavlja insistirati na izmenama Zakona o javnom redu, uprkos zabrinutosti javnosti

Predstavnik OSCE-a za slobodu medija Harlem Désir i šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) Bruce G. Berton izrazili su zabrinutost za nove izmene i dopune Zakona o javnom redu i miru u Republici Srpskoj, jednom od entiteta Bosne i Hercegovine.

Nacrt izmena i dopuna Zakona o javnom redu i miru koji je Vlada RS usvojila 28. marta, kojim bi se uvelo krivično delo neovlaštenog fotografisanja ili snimanja, a koje ometa službenike u obavljanju njihovih dužnosti, predviđajući novčane kazne do 1.500 KM (oko 767 evra) ili zatvor do 60 dana, mogu negativno uticati na slobodu izražavanja i okupljanja, upozorili su visoki funkcioneri OSCE. Narodna skupština RS će glasati o amandmanima 16. aprila.

“Takve odredbe, ako budu usvojene, mogu ozbiljno ugroziti već tešku okolinu za medijske profesionalce. Oni se protive međunarodnim standardima slobode medija. Novinari moraju raditi u sigurnom radnom i pravnom okruženju, kako bi izveštavali o pitanjima od javnog interesa, uključujući ulične demonstracije, proteste i rad organa za provedbu zakona. Pozivam Narodnu skupštinu RS da se uzdrži od usvajanja ovih amandmana, a umesto toga da se uključi u konstruktivne razgovore sa medijskom zajednicom i drugim relevantnim akterima u pronalaženju odgovarajućeg rešenja“, rekao je Désir.

Ambasador Berton je rekao da je, s obzirom na ograničenu prirodu i težinu predloženih sankcija u nacrtu amandmana na Zakon, neophodan opsežniji proces konsultacija sa relevantnim akterima, uključujući i javnost.

„Novinari moraju biti u stanju pokriti događaje od javnog interesa bez straha. Pored toga, prema međunarodnim standardima o ljudskim pravima, svaka osoba treba da uživa pravo da prisustvuje, posmatra i evidentira javno mirno okupljanje, što uključuje i pravo na zapisivanje radnji policijskih službenika. Misija OSCE-a u BiH je spremna pružiti podršku relevantnim vlastima po ovom pitanju“, naglasio je Berton.

Predstavnik je ponudio pravnu pomoć svoje kancelarije po ovom pitanju, naglašavajući da će pažljivo pratiti proces.

Prema Udruženju BH Novinari, promene bi uvele “represivne mere” za novinare.

„Promene krše pravila OSCE-a, Saveta Evrope i drugih evropskih institucija u vezi s dozvoljenim snimanjem i fotografisanjem događaja od javnog značaja bez prethodnog odobrenja od strane policije ili bilo koje druge javne institucije“, navodi Udruženje.

Udruženje je pozvalo poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske da glasaju protiv amandmana.

„Tokom proteklih nekoliko meseci svedočili smo nedozvoljenoj upotrebi sile policije RS protiv novinara, aktivista i građana Banja Luke – usvajanjem navedenih izmena zakona otvorio bi se pravni prostor za još jaču represiju i potpuno derogiranje ljudskih prava i slobode u ovom entitetu“, upozorilo je Udruženje.

U amandmanu se navodi da “onaj ko ometa ili sprečava da državni službenici, kompanije ili druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja ili njihovi službenici obavljaju svoje funkcije, neovlaštenim fotografisanjem ili snimanjem ometa službenike prilikom obavljanja njihovih dužnosti ili ne postup na osnovu zakonitog zahteva ili naredbe službenog lica, kazniće se novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM ili kaznom zatvora do 60 dana“.

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS insistira da to ne znači da će se fotografisanje i snimanje policijskih službenika smatrati prekršajem. Naglašeno je da se predloženi članak ne odnosi na novinare i predstavnike medija koji, u skladu sa pravilima struke i bez uplitanja u redovne radne aktivnosti službenika, fotografišu ili snimaju.

Međutim, ne postoji precizna definicija toga što je „uplitanje“ i „redovne radne aktivnosti“. Ako ovaj amandman prođe parlamentarnu proceduru, postoji opasnost da će svaki policajac dati svoju definiciju i to bi bila katastrofa za slobodu medija u RS.