Vojinović: „Princip „zagađivač plaća“ već se u određenoj meri primenjuje“

Vojinović: „Princip „zagađivač plaća“ već se u određenoj meri primenjuje“

Do 2035. godine Crna Gora će definitivno uložiti preko milijardu evra za ispunjenje uslova predviđenih u poglavlju 27, rekla je u razgovoru za crnogorske medije generalni direktor Direkcije za životnu sredinu u Ministarstvu turizma i održivog razvoja Ivana Vojinović.

Ona je rekla da su problemi sa zagađenjem vazduha slični problemima sa kojima su bile suočene neke države članice EU. Ona veruje da će primena evropskih standarda i upotreba postojećih finansijskih sredstava doprineti rešavanju ovih problema.

Vojinović je rekao da je u životnu sredinu u protekle tri godine uloženo preko 200 miliona evra, posebno u projekte vezane za mapiranje staništa i vrsta, sanaciju takozvanih „crnih tačaka“, uspostavljanje infrastrukture za prečišćavanje otpadnih voda i adekvatnu upotrebu upravljanje otpadom, obnavljanje i izgradnja kanalizacione mreže itd.

„Do 2035. godine Crna Gora će uložiti preko milijardu evra iz različitih izvora finansiranja. Od dana kada postane punopravna država članica EU, Crnoj Gori će biti dozvoljeno da koristi i strukturne fondove. Finansijska sredstava neće biti prepreka, a ulaganje u njih oblik je odgovornog planiranja raspoloživih sredstava za poboljšanje životne sredine i zdravlja građana“, rekao je Vojinović.

Ona dodaje da se princip „zagađivač plaća“ već u određenoj meri primenjuje jer eko-naknadu plaćaju oni koji ispuštaju zagađujuće materije u vazduh, uvoze materije koje oštećuju ozonski omotač i odlažu opasni otpad.