Vujović: Vođenje odgovorne energetske politike je prioritet za Crnu Goru

Vujović: Vođenje odgovorne energetske politike je prioritet za Crnu Goru

Vetroelektrana Možura neće povećati račune za električnu energiju u delu obnovljivih izvora, rekao je u intervjuu državni sekretar u crnogorskom Ministarstvu ekonomije Nikola Vujović.

Objasnio je da je jedinična naknada za krajnje korisnike bila fiksna i iznosi 0,9439 evra po kWh.

„Ova naknada se ne može izmeniti. Vlada je preuzela odgovornost za plaćanje taksi“, rekao je Vujović.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma nedavno je donelo odluku o provođenju tehničkog pregleda vetroelektrane Možura. Nakon pregleda vetroelektrane u Ulcinju, biće izdata upotrebna dozvola i Možura će službeno pokrenuti proizvodnju električne energije.

„Uspeh koji je Crna Gora postigla u proizvodnji električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore rezultat je nekoliko faktora. Međutim, ako ne postoji dovoljan nivo instaliranog kapaciteta u sistemu, taj faktor ne bi značio ništa. Odgovorna politika koja je omogućila izgradnju novih proizvodnih kapaciteta koji koriste obnovljive izvore glavni je razlog što smo uspeli proizvesti dovoljno električne energije“, kaže Vujović.

Budućnost energetskog razvoja treba sagledati kroz potencijale kojima raspolažemo, potrebe za energijom i međunarodno priznate dužnosti.

„Prihvatanje Kjoto protokola i Pariškog sporazuma pruža tačniji okvir u kojem bi trebalo kreirati politiku energetskog razvoja. To znači da imati neki potencijal ne znači nužno i nove proizvodne pogone koji bi koristili te potencijale. Odgovorno planiranje obuhvata principe energetske održivosti, ekonomske isplativosti, društvene odgovornosti i ekološke prihvatljivosti. Danas izgradnja nekih konvencionalnih resursa ima problem sa jednim ili više od gore navedenih principa“, kaže Vujović.

Vođenje odgovorne energetske politike, kaže on, ostaje prioritet Crne Gore.

„Ta politika uključuje energetsku tranziciju, razvoj okruženja za privlačenje investicija u nove proizvodne pogone… Već možemo primetiti rezultate takve politike. Zaključili smo ugovor o izgradnji solarne elektrane u Briskoj Gori, raspisali smo tender za izgradnju nove vetroelektrane u Budvi i Baru, u pripremi je tender za izgradnju solarne elektrane na Veljem brdu. Ogroman investicijski ciklus podrazumeva nove projekte, poput izgradnje vetroelektrane Gvozd ili hidroelektrane Komarnica, rekonstrukcije i obnavljanja postojećih postrojenja i obnavljanja velikih hidroelektrana – Pive i Perućice“, ističe Vujović.

Sistem električne energije i snabdevanja električnom energijom, rekao je, vrlo su bezbedni i pouzdani.

„Izveštaj o realizaciji energetskog bilansa pokazao je da su novi objekti povećali energetsku nezavisnost. Proizvodnja električne energije zadovoljila je potrebe krajnjih korisnika i čak je došlo do malog viška. Izgradnja novih postrojenja koja koriste obnovljive izvore definitivno će uticati na promenu višedecenijske situacije u Crnoj Gori i dovesti do suficita“, zaključuje Vujović./ibna