Wigemark imenovan za šefa EULEX-a na Kosovu

Wigemark imenovan za šefa EULEX-a na Kosovu

Lars-Gunnar Wigemark imenovan je za šefa Misije EULEX na Kosovu sa mandatom koji čočinje 1. decembra ove i traje do 14. juna iduće godine.

Šveđanin Wigemark ranije je bio šef Delegacije EU u Bosni i Hercegovini i posebni izaslanik EU u ovoj zemlji, a bio je i šef Delegacije EU u Pakistanu.

Kao novi šef EULEX-a, Wigemark će biti odgovoran za obezbeđivanje pomoći EU relevantnim institucijama za provođenje zakona na Kosovu na njegovom putu ka većoj efikasnosti, održivosti, multietničnosti i odgovornosti, osolobođenog političkih uticaja i usklađenog sa najboljom praksom u EU.

EULEX, koji je formiran 2008. godine, je najveća civilna misija u skladu sa Zajedničkom bezbednosnom i odbrambenom politikom EU. EULEX-ova misija je da asistira vlastima na Kosovu u formiranju održivih i nezavisnih institucija za provođenje zakona, sa fokusom na policiju, pravosuđe i oblast carina, kroz monitoring i operativno delovanje.

Odluku o imenovanju Wigemarka usvojio je Političko-bezbenosni komitet na sednici 28. novembra./ibna