Xhaçka: Albanija je obavila sve zadatke u okviru integracija

Xhaçka: Albanija je obavila sve zadatke u okviru integracija

Ministar za Evropu i spoljne poslove Albanije Olta Xhaçka rekla je da je Albanija obavila sve zadatke u okviru integracije u Evropsku uniju.

„Sproveli smo prilično ambiciozan program akcije kako bismo sproveli neke prioritete koji u svojoj osnovi imaju specifične zahteve koje je postavilo Evropsko veće. Albanija je preduzela izvanredne reforme u okviru procesa integracije, koje su rađene relativno brzim tempom i sve je ostvareno zahvaljujući činjenici da je albanski san o integraciji u Evropu ne samo lep, već i izvodljiv. Preduzeli smo reforme kako bismo skratili proces integracije kao što je ovaj akcioni plan, od odluke Saveta u martu do danas, gde se raspravlja o prilagođavanju ili odobravanju ovog pregovaračkog okvira, a zatim i o određivanju datuma za prvu međuvladinu konferenciju između Albanije i Evropske unije“, izjavila je Xhaçka.

„Imali smo još jednu tešku godinu sa pandemijom, ali iz komunikacije sa našim partnerima, ažurirani izveštaj Evropske komisije, koji još uvek nije javan, veoma je pozitivan, kako za potvrđivanje ispunjenja uslova od strane Albanije, tako i Severne Makedonije. Sada je lopta na terenu Evropskog saveta. Albanija je izvršila sve svoje zadatke“, dodala je Xhaçka.

U vezi sa zemljama koje su još uvek skeptične, Xhaçka je rekla: „Skeptične zemlje su zemlje koje iz različitih razloga moraju da donesu odluku o daljim koracima zemalja koje teže integraciji. To je proces koji je na sreću i nažalost multivarijatna jednačina. Nije sve povezano sa onim što smo uradili ili ne. Bez obzira na način na koji se izbori osporavaju, preliminarni izveštaj OEBS /ODIHR bio je najbolje što smo imali na izborima. Optužbe i insinuacije su prošle kroz proces istrage. Mnogo razvijenije zemlje od nas imaju problema sa izborima.“ / ibna