Zajednica britanskih Kiprana osniva pokret kiparskih snaga za ponovno ujedinjenje

Zajednica britanskih Kiprana osniva pokret kiparskih snaga za ponovno ujedinjenje

Više od 70 Kiprana iz svih zajednica okupilo se u Kiparskom centru u severnom Londonu kako bi osnovali novi Pokret za ponovno ujedinjenje Kipra.

Sastanak je podstakla ozbiljna zabrinutost među mnogim Kipranima zbog nedostatka političkog napretka u vezi s kiparskim problemom, a posebno zbog dugotrajnog neodržavanja bilo kakvih pregovora.

Događaj je vodio Peter Droussiotis kojem se na platformi pridružio Ilker Kilich. Oni su dugogodišnji aktivisti zajednice i vodeći borci za jedinstvo Kipra, koji su govorili o hitnoj potrebi za napretkom i ulozi civilnog društva u podršci svim političkim naporima da se  ostvo ujedini.

“Angažovanje i učešće običnih Kiprana iz svih etničkih grupa, koji rade i zajedno vode kampanju za Sve-kiparski pokret za ujedinjeni Kipar, imaće stvarni uticaj u ključnim centrima koji donose odluke i stoga će biti vitalni deo uspešnog ishoda pregovora”, rekao je Peter Droussiotis.

“Kiparska dijaspora, koju čine sve zajednice ostrva, može igrati ključnu ulogu u vršenju pritiska tamo gde je to važno.” U svom uvodnom govoru, Droussiotis je takođe istakao mnoge prednosti koje bi donelo ponovno ujedinjenje ostrva.

“Dugo sam verovao da odgovor na kiparski problem leži u svim kiparskim zajednicama koje dolaze zajedno i govore jednim glasom, kako bi potvrdili svoju želju da žive zajedno u miru, kao ravnopravni građani Kipra”, rekao je Ilker Kilich. “Večeras smo napravili hrabar korak u pravom smeru.”

Sastanku se obratio i poslanik za Enfield Southgate, Kipranin Bambos Charalambous, koji je obećao svoju podršku.

Tokom debate, učesnici su potvrdili set osnovnih principa za Pokret, i to:

– Podržavanje ponovnog ujedinjenja Kipra na osnovu dvo-komunalne, dvo-zonske federacije, uz političku jednakost, kako je navedeno u relevantnim rezolucijama Veća bezbednosti i sporazumima na visokom nivou; ujedinjeni Kipar, koji će kao član Ujedinjenih nacija i Evropske unije imati jedinstven međunarodni pravni identitet, jedinstven suverenitet i jedinstveno državljanstvo. – Potvrđivanje uloge civilnog društva u mobilizaciji podrške za takvo rešenje

– Usvajanje inkluzivnog pokreta, naime:

o Kiprani iz svih zajednica ali i ne-Kiprani su dobrodošli

o Ljudi svih političkih uverenja su dobrodošli

o Nediskriminacija na osnovu starosti, pola, seksualne orijentacije, rase, religije i invaliditeta

 

Učesnici su raspravljali o potrebi ujedinjenog pokreta svih Kiprana koji može ojačati sve vitalne poslove mnogih postojećih društvenih organizacija, stranaka i pojedinaca, te ih spojiti kao deo zajedničke borbe za ponovno ujedinjenje.

Na sastanku je dogovoreno da će Pokret imati tri glavna cilja: voditi široku kampanju za sve kiparske građane, koordinirati zagovaranje ideje ujedninjenja na visokom nivou te promovisati kontinuirani dijalog i prijateljstvo među svim Kipranima, kroz kulturne i druge događaje.

Upravni odbor Pokreta je uputio poziv svim članovima zajednice koji dele ove principe, i koji mogu uložiti svoje vreme i sposobnosti da ovaj pokret učine uspešnim, da im se pridruže.