Zajednička izjava članova Evropskog Saveta

Zajednička izjava članova Evropskog Saveta

Pandemija bolesti COVID-19 predstavlja dosad neviđen izazov za Evropu i celi svet. Ona zahteva hitno, odlučno i sveobuhvatno delovanje na nivou EU-a te nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.
Učinićemo sve što je potrebno kako bismo zaštitili naše građane i građanke i prevladali krizu te istovremeno očuvali naše Evropske vrednosti i način života.
Uvažavamo teret tih mera za sve naše građane i građanke te pohvaljujemo njihov osećaj odgovornosti.
Izražavamo najdublje saosjećanje sa porodicama žrtava pandemije. Pohvaljujemo predanost i neumorne napore zdravstvenih radnika koji su u prvim redovima borbe protiv izbijanja bolesti i doprinos onih koji pružaju ključne usluge stanovništvu.
Sarađivaćemo s međunarodnom zajednicom i našim spoljnim partnerima u borbi protiv globalne pandemije.
Nastavićemo raditi u okviru pet područja koja su utvrđena na našim videokonferencijama 10. i 17. marta 2020. i činiti sve što je potrebno kako bi prevladali krizu.

Ograničavanje širenja virusa

1. Sve su države članice, na temelju saveta svojih nacionalnih tela nadležnih za zdravstvo, preduzele odlučno delovanje kako bi ograničile i usporile širenje virusa. Taj se napor bazira na smernicama Evropskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i preporukama Savetodavnog odbora Komisije za COVID-19. Daljnje smernice će se izdavati prema potrebi te ćemo nastaviti pratiti kretanja putem mehanizma EU-a za integrirani politički odgovor na krizu (IPCR) koji je aktiviralo hrvatsko predsedništvo.
2. Ojačali smo nadzor svojih spoljnih granica primenom koordinisanog privremenog ograničenja neobveznih putovanja u EU. Pravovremeno ćemo oceniti situaciju i odlučiti hoće li se te mere produžiti.
3. Tamo gde je uveden privremen nadzor unutarašnjih granica osiguraćemo nesmetano upravljanje granicama za osobe i robu te očuvati funkcionisanje jedinstvenog tržišta, na bazi smernica Komisije od 16. ožujka 2020. te u skladu sa Zakonikom o schengenskim granicama i smernicama Komisije o uvođenju „zelenih traka”. Uz pomoć Komisije hitno ćemo pristupiti rešavanju preostalih problema koji se odnose na građane i građanke EU-a koji su blokirani na unutrašnjim granicama EU-a i sprečeni u tome da se vrate u svoje matične zemlje te na prekogranične i sezonske radnike koji moraju moći nastaviti obavljati ključne aktivnosti uz istovremeno izbegavanje daljnjeg širenja virusa. Isto se odnosi na isporuku robe i ključnih usluga, kopnom, morem ili vazduhom. Pozivamo Komisiju da podnese izveštaj o stanju pre naše sledeće videokonferencije.
4. Odlučno ćemo se boriti protiv dezinformacija transparentnom i pravovremenom komunikacijom, baziranom na činjenicama, o tome šta preduzimamo i na taj način ojačati otpornost naših društava. Komisija i Visoki predstavnik bit će u potpunosti uključeni i podnosiće izveštaje Savetu o našim zajedničkim naporima.

Obezbeđenje medicinske opreme

5. Pozivamo Komisiju da nastavi ulagati napore kako bi se doprinelo hitnom i odgovarajućem obezbeđenju medicinske opreme širom EU-a, što je najvažniji prioritet, i da ubrza te napore. Države članice trebale bi blisko sarađivati u tom pogledu i pružati Komisiji pravovremene i pouzdane podatke.
6. Komisija će u saradnji s industrijom pružiti pregled zaliha, proizvodnje i uvoza te preduzeti mere za poboljšanje stanja. Aktivno će provoditi svoje inicijative za zajedničku nabavku lične zaštitne opreme, respiratora i opreme za testiranje. Tražimo od Komisije da istraži načine za ubrzanje postupaka u tom pogledu. Komisija će prema potrebi povećati početni budžet za rescEU stratešku zalihu medicinske opreme, između ostalog i za intenzivnu negu, te vakcine i terapiju.
7. Donošenje odluke o odobrenju za izvoz lične zaštitne opreme trebalo bi dovesti do potpunog i efikasnog ukidanja svih oblika unutrašnjih zabrana ili ograničenja.
8. S obzirom na preporuke SZO-a, potrebno je hitno povećati kapacitete za testiranje te će države članice obavestiti Komisiju o stanju.

Promocija istraživanja

9. Učinićemo sve što je moguće kako bi podržali istraživanja, koordinisali napore i ostvarili sinergije unutar Evropske naučne i istraživačke zajednice kako bi se u najvećoj mogućoj meri iskoristio puni potencijal istraživanja širom EU-a. Iznos od 140 miliona EUR već je mobilisan za 17 projekata, među kojima su oni za razvoj vakcine. Ujedno ćemo sarađivati s našim ključnim partnerima kako je navedeno u nedavnim izjavama grupa G7 i G20.
10. Hitno je potrebno razmenjivati naučne informacije i sarađivati unutar EU-a i širom sveta u vezi s izazovom razvoja vakcine u najkraćem mogućem roku i njegovog stavljanja na raspolaganje svima onima kojima je potrebno, bez ikakvih geografskih prepreka. U tom pogledu ćemo povećati i ubrzati našu podršku Evropskim istraživačkim timovima i preduzećima.
11. Pozdravljamo inicijative Komisije, Evropskog Saveta za inovacije i Grupe Evropske investicione banke (EIB) za pružanje financijske podrške kliničkom i javnom zdravstvenom odgovoru na bolest COVID-19.

Otklanjanje socioekonomskih posledica

12. U potpunosti prepoznajemo ozbiljnost socioekonomskih posledica krize izazvane bolešćuCOVID-19 i učinićemo sve što je potrebno da bismo se s tim izazovom suočili u duhu solidarnosti.
13. Podržavamo odlučno delovanje Evropske centalne banke radi obezbeđenja uslova za podršku za finansiranje u svim zemljama Evropodručja.
14. Primamo na znanje napredak koji je postigla Evrogrupa. U ovoj fazi pozivamo Evrogrupu da nam u roku od dve sedmice podnese predloge. U tim predlozima trebala bi se uzeti u obzir dosad neviđena priroda šoka usled bolesti COVID-19 koji utiče na sve naše zemlje te će naš odgovor, prema potrebi, biti ojačan daljim delovanjem na uključiv način, s obzirom na razvoj događaja, kako bismo ostvarili sveobuhvatan odgovor.
15. Naše su države članice preduzele opsežne akcije kako bi podržale svoje ekonomije i ublažile socijalne probleme i probleme povezane sa zapošljavanjem. Koristićemo se instrumentima EU-a kako bismo podržali njihovo delovanje u meri u kojoj je to potrebno.
16. Državama članicama potrebna je fleksibilnost da učine sve što je potrebno. Privremeni okvir Komisije za mere državne podeške privredi u trenutnim okolnostima izbijanja bolesti COVID-19 je veliki korak napred. Isto vredi za dosad nezabilježenu upotrebu opšte klauzule o odstupanju u okviru Pakta o stabilnosti i rastu.
17. Predlogom Komisije za investicione inicijative kao odgovor na koronavirus osiguraće se 37 milijardi EUR ulaganja u okviru kohezione politike za rešavanje posledica krize.
Uz predloženu izmenu Fonda solidarnosti EU-a taj se fond može koristiti i za hitne situacije u području javnog zdravlja kao što je izbijanje bolesti COVID-19. Radujemo se brzom donošenju tih predloga. Pozdravljamo spremnost Komisije na dalje povećanje fleksibilnosti i učinka poluge prilikom korištenja instrumentima EU-a.
18. Pohvaljujemo i doprinos Grupe EIB-a u smislu mobilizacije sredstava za bankovne garancije za Evropska preduzeća te ulaganja u njih, posebno mala i srednja poduzeća, između ostalog uz pomoć upotrebe budžeta EU-a. Pozivamo ministre i ministarke finansija da bez odlaganja istraže mogućnosti ukupnog jačanja odgovora Grupe EIB-a na koronavirus.
19. Pozdravljamo smernice Komisije o proveri direktnih stranih ulaganja i pozivamo države članice da preduzmu sve potrebne mere za zaštitu strateške imovine i tehnologije od stranih ulaganja koja bi mogla ugroziti legitimne ciljeve javne politike. Time će se doprineti strateškoj autonomiji EU-a tokom ove krize i nakon nje.
20. Pandemija bolesti COVID-19 utiče na ljude i društva širom sveta te će imati dugoročne posledice na svetsku privredu i trgovinu. EU se obvezuje na međunarodnu suradnju i multilateralna rešenja u borbi protiv pandemije i njezinih posledica. Učiniće sve što je u njenoj moći kako bi se pomoglo zemljama i zajednicama u borbi protiv krize izazvane bolešću COVID-19. Učiniće i sve što je u njenoj moći kako bi ojačala održivost globalnih
integrisanih vrednosnih lanaca i lanaca snabdevanja radi njihovog odgovarajućg prilagođavanja te ublažila negativne socioekonomske posledice krize.

Građani i građanke blokirani u trećim zemljama

21. Dodatno ćemo pojačati napore kako bi obezbedili da građani i građanke EU-a koji su blokirani u trećim zemljama, a koji žele otići kući, to mogu i učiniti, uz aktivnu podršku Visokog predstavnika i Komisije. Komisija će predstaviti dopunu smernicama za upravljanje granicama kako bi olakšala provozne aranžmane za građane i građanke EU-a u postupku repatrijacije.
22. ESVD je uspostavio konzularnu radnu grupu. Obezbeđuje se bliska koordinacija s Komisijom i državama članicama. Koordinacioni centar za odgovor na hitne situacije (ERCC) kojim upravlja Komisija pomaže u tekućim naporima za repatrijacije u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, koji bi trebao dobiti potrebna sredstva.
Borba protiv pandemije koronavirusa i njezinih neposrednih posledica trenutno je hitan prioritet.

Međutim, trebali bi početi pripremati mere potrebne za povratak na normalno funkcionisanje naših društava i privrede i na održiv rast, uz integrisanje među ostalim zelene tranzicije i digitalne transformacije te izvlačenje svih pouka iz ove krize. Za to će biti potrebna koordinisana izlazna strategija, sveobuhvatan plan oporavka i dosad nezabeležena ulaganja. Pozivamo predsednicu Komisije i predsednika Evropskog Saveta da uz savetovanje s drugim institucijama, posebno ESB-om, u tu svrhu započnu s radom na planu popraćenom akcijskim planom.

Takođe moramo izvući sve pouke iz sadašnje krize i početi razmišljati o otpornosti naših društava kada su suočena s takvim događajima. U tom smislu je došao trenutak za uspostavljanje ambicioznijeg i opsežnijeg sistema za upravljanje krizama unutar EU-a. Pozivamo Komisiju da izradi predloge u tom pogledu.

Proširenje

Potvrđujemo zaključke Saveta od 25. ožujka 2020. o proširenju i procesu stabilizacije i pridruživanja.

Zemljotres u Hrvatskoj

Duboko saosjećamo s hrvatskim predsedništvom, kao i hrvatskim građanima i građankama, te smo im spremni pomoći u suočavanju s posledicama nedavnog zemljotresa.

Stanje na spoljnim granicama EU

Izražavamo zabrinutost zbog stanja na grčko-turskoj granici i izražavamo punu solidarnost s Grčkom, kao i s Bugarskom, Kiprom i drugim državama članicama koje su u sličnoj situaciji, između ostalog u pogledu napora u vezi s upravljanjem spoljnim granicama EU.