Zajednička izjava Irana, Rusije i Turske o Siriji

Zajednička izjava Irana, Rusije i Turske o Siriji

Zajednička izjava Irana, Rusije i Turske o konsultacijama održanim na marginama petog sastanka Ustavnog odbora Ženeva, 28. januara 2021.

Islamska Republika Iran, Ruska Federacija i Republika Turska kao garanti formata Astana, održanog na marginama redovnog zasedanja Komisije za izradu nacrta Ustavnog komiteta, sazvanog između 25. i 29. januara 2021. u Ženevi, tokom trilateralnog sastanka, konsultacija sa sirijskim delegatima i specijalnim izaslanikom generalnog sekretara UN za Siriju, gospodinom Geirom O. Pedersenom, kao rezultat, dogovorili su se o sledećem u vezi sa procesom Ustavnog komiteta:

  1. Potvrdili su svoju snažnu posvećenost suverenitetu, nezavisnosti, jedinstvu i teritorijalnom integritetu Sirijske Arapske Republike i naglasili da ove principe trebaju poštovati sve strane.
  2. Pozdravljaju sazivanje petog sastanka Komisije za izradu nacrta Ustavnog odbora između 25. i 29. januara 2021. godine u Ženevi i potvrdili spremnost da podrži rad Odbora kontinuiranom interakcijom sa sirijskim delegatima i specijalnim izaslanikom generalnog sekretara UN za Siriju Geir O. Pedersen, kao facilitatorom, kako bi se obezbedilo njeno održivo i efikasno funkcionisanje.
  3. Naglašavaju važnu ulogu Ustavnog komiteta u Ženevi, formiranog kao rezultat odlučujućeg doprinosa žiranata iz Astane i podsticanja odluka Kongresa sirijskog nacionalnog dijaloga u Sočiju, u unapređivanju stanja u Siriji uz posredovanje UN u  političkom procesu u skladu sa rezolucijom 2254 Saveta bezbednosti UN.
  4. Izrazili su svoje stanovište da radom ustavnog odbora treba upravljati osećaj kompromisa i konstruktivnog angažmana bez stranog mešanja i spoljno nametnutih rokova čiji je cilj postizanje opšte saglasnosti njegovih članova koji bi omogućio da ishod dobije što širu moguću podršku građana Sirije.
  5. Ponovo potvrdili nameru da nastave svoje konsultacije o gore pomenutim pitanjima tokom sledećeg Međunarodnog sastanka o Siriji u formatu Astana (IMSA-15) u Sočiju 16. i 17. februara 2021. / ibna