Zajednički projekat BiH i Srbije na zaštiti od poplava

Zajednički projekat BiH i Srbije na zaštiti od poplava

Kako bi se unapredio sistem preventivne odbrane od poplava na bujičnim vodotocima reka Rzav, Kamešina i Rača,  Opština Višegrad, Grad Užice i Opština Bajina Bašta zajednički su implementirali dvogodišnji projekat „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom području Srbija-Bosna i Hercegovina“, čiji su rezultati predstavljeni u Višegradu.

Projekat je omogućio unapređenje infrastrukture ali i podizanje svesti građana o načinu reagovanja u situacijama izazvanim poplavama i drugim vanrednim situacijama, a finansirala ga je Evropska unija u ukupnoj vrednosti od 962.000 evra na teritoriji obe države.

„S obzirom da su poplave idenfitikovane kao jedan od najvećih rizika katastrofa za građane u Bosni i Hercegovini, posebno mi je zadovoljstvo danas biti ovde i videti konkretne rezultate pomoći Evropske unije Bosni i Hercegovini za oporavak od poplava i upravljanje poplavama“, naglasio je šef Kooperacija u Delegaciji EU u BiH, Ričard Maša.

Načelnik Opštine Višegrad Mladen Đurević istakao je značaj ovog projekta za celokupnu lokalnu zajednicu i izrazio zadovoljstvo na uspešnoj realizaciji i dobroj saradnji tokom implementacije projekta.

„Višegrad je unapredio sistem odbrane od poplava izgradnjom obaloutvrde na reci Rzav, kao i kroz obuku pripadnika Civilne zaštite koja je spremna da deluje u slučaju poplava na najvišem nivou“, naveo je Đurević.

Koordinator projekta iz Opštine Višegrad, Radmilo Mihajlović, je pojasnio da je ovim projektom obnovljena infrastruktura za odbranu od poplava.

,,Izgrađeno je 680 metara pletera u koritu rijeke Kamešine u Mokroj Gori za sprečavanje zasipanja rečnog korita, rekonstruisane su i sanirane konsolidacione pregrade na potezu od lokacije Jatarice u dužini od dva kilometra, izgrađena je obaloutvrda i uređeno korito reke Rače na lokaciji ušća reke Rače u Drinu i regulisana je reka Rzav u zoni sportske dvorane izgradnjom obaloutvrde i pratećom adaptacijom u dužini od 348 metara“, dodao je Mihajlović.

EU Delegacija u BiH u saopštenju za javnost ističe da je od posebnog značaja za sve tri opštine uspostavljanje sistema rane najave poplavnog talasa u slivovima reka Rzava i Rače, a nabavljene su i instalirane dvije kišomerne stanice za ranu najavu poplavnog talasa na lokacijama u Mokroj Gori i planini Tari. Jedinice civilne zaštite sa po 11 pripadnika u sve tri jedinice lokalne samouprave, su formirane, obučene i opremljene, a nabavljena im je i zaštitna oprema kao i oprema za reagovanje u vanrednim situacijama./ibna