Zaključci Saveta za spoljne poslove EU o turskim bušenjima u istočnom Mediteranu

Zaključci Saveta za spoljne poslove EU o turskim bušenjima u istočnom Mediteranu

Visoki predstavnik i ministri spoljnih poslova razmotrili su najhitnija pitanja na međunarodnom planu. Osvrnuli su se i na situaciju u vezi sa trenutnim turskim istraživanjima i bušenjima u istočnom Mediteranu.

Savet je usvojio sledeće zaključke o ovim aktivnostima Turske u istočnom Mediteranu:

“1. Pozivajući se na zaključke Saveta od 18. juna 2019. godine i prethodne zaključke Saveta Evrope, posebno one od 20. juna 2019. godine, Savet za spoljne poslove EU izražava žaljenje što je, uprkos višekratnim pozivima Evropske unije za prekidanje nelegalnih aktivnosti u istočnom Mediteranu, Turska nastavila sa svojim operacijama bušenja zapadno od Kipra i pokrenula drugu operaciju bušenja severoistočno od Kipra u okviru teritorijalnih voda Kipra. Savet podseća na ozbiljan trenutni negativan uticaj koji takve nezakonite radnje imaju u čitavom nizu odnosa EU-Turska. Savet ponovo poziva Tursku da se uzdrži od takvih akcija, deluje u duhu dobrosusedstva i poštuje suverenitet i suverena prava Kipra u skladu s međunarodnim pravom.

  1. Savet, pozdravljajući poziv Vlade Kipra da pregovara sa Turskom, napominje da bi se razgraničenje ekskluzivnih ekonomskih zona i kontinentalnog pojasa trebalo rešavati kroz dijalog i pregovore u dobroj veri, uz potpuno poštovanje međunarodnog prava iu skladu sa principom dobrosusjedskih odnosa.
  2. EU ostaje u potpunosti posvećena podršci naporima koje predvode UN da rade sa stranama u cilju stvaranja uslova za nastavak pregovora o sveobuhvatnom rešenju kiparskog problema. U tom smislu, Savet podseća da je ključno da se Turska složi i doprinosi takvom rešenju, uključujući njegove spoljne aspekte, u okviru UN-a u skladu s relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti UN-a,u skladu s principima na kojima je EU utemeljena i njenim pravnim tekovinama.
  3. U svetlu nastavka i novih ilegalnih aktivnosti bušenja u Turskoj, Savet odlučuje da obustavi pregovore o sveobuhvatnom sporazumu o vazdušnom prometu i slaže se da zasad ne održava sastanke Saveta za pridruživanje i daljnje sastanke dijaloga na visokom nivou između EU i Turske. Savet odobrava predlog Komisije o smanjenju pretpristupne pomoći Turskoj za 2020. godinu i poziva Evropsku investiciionu banku da preispita svoje kreditne aktivnosti u Turskoj, posebno u pogledu pozajmljivanja koju daje državi.
  4. Savet i dalje vodi računa o ovom pitanju i, u skladu sa zaključcima Saveta Evrope od 20. juna, poziva Visokog predstavnika i Komisiju da nastave rad na opcijama za ciljane mere u svetlu nastavka turskih aktivnosti bušenja u istočnom Mediteranu. Savet će pažljivo pratiti razvoj događaja i vraćati se na ovo pitanje po potrebi.”/ Ibna