Zapadni Balkan: Evropski Savet usvojio zaključke o jačoj saradnji na polju migracija i bezbednosti

Zapadni Balkan: Evropski Savet usvojio zaključke o jačoj saradnji na polju migracija i bezbednosti

Evropski savet danas je usvojio zaključke o unapređenju saradnje sa partnerima sa Zapadnog Balkana u oblasti migracija i bezbednosti.

Prema zaključcima, Savet poziva na kontinuiranu podršku Zapadnom Balkanu, kako bi se postigla efikasnija migraciona politika i upravljanje granicama, dalje poboljšalo funkcionisanje sistema azila i dodatno poboljšala saradnja u readmisiji.

Zaključci takođe zahtijevaju podršku u efikasnoj borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i nasilnog ekstremizma.

Partneri bi trebali povećati sposobnost da se izbore sa širenjem dezinformacija i lažnih vesti i da odgovore na moguće sajber napade i hibridne pretnje.

Zaključci se fokusiraju na dalje poboljšanje operativnih rezultata između država članica EU i partnera sa Zapadnog Balkana, razmenom informacija i saradnjom sa institucijama EU.

Zaključci takođe zahtevaju razmatranje novih sistema zasnovanih na Eurodac modelu, kako bi se omogućila regionalna razmena informacija. / ibna